CHCETE SE STÁT ČLENEM SVAZU NOVÉ ODBORY?

 

ODBOROVÉ ORGANIZACE (JIŽ EXISTUJÍCÍ ORGANIZACE)

Odborová organizace se může stát členem Svazu Nové odbory za předpokladu, že splňuje podmínky dané Stanovami Svazu Nové odbory a má zájem se stát členem svazu.

Členem svazu se odborová organizace stává zasláním písemné přihlášky. O přijetí následně rozhoduje Předsednictvo svazu, které o přijetí vydá písemné rozhodnutí a vystaví Potvrzení o přijetí a registraci organizace.

Svaz Nové odbory neshromažďuje ani nevyžaduje žádné informace o jednotlivých členech členských organizací. Rovněž svaz nijak nezasahuje do vnitřní struktury, hospodaření či činnosti členských organizací a ctí jejich samostatnost a svobodu.

 

 

FYZICKÉ OSOBY

Svaz Nové odbory umožňuje rovněž individuální členství fyzických osob/zaměstnanců, a to prostřednictvím Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory.

Tato odborová organizace sdružuje fyzické osoby – občany a zaměstnance, bez rozdílu povolání a pracovního zařazení, politické a státní příslušnosti, národnosti, vyznání, sexuální orientace, rasy a pohlaví.

Členem Odborové organizace individuálních členů Svazu Nové odbory se mohou stát také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), studenti, nezaměstnaní nebo senioři.

Odborová organizace může v případě potřeby a při splnění zákonných podmínek působit u zaměstnavatelů členů, jejichž zaměstnance sdružuje.

Členové, sdružení v Odborové organizaci Individuálních členů Svazu Nové odbory, se ve smyslu Stanov této organizace stávají členy Svazu Nové odbory a jsou oprávněni využívat všech služeb a fondů svazu.

Členové této organizace hradí paušální členský pravidelný měsíční příspěvek v jednotné výši 110Kč, anebo roční příspěvek 1.320Kč (při jednorázové platbě dopředu za dvanáct měsíců).

Fyzická osoba se může členem Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory výhradně prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

O přijetí následně rozhoduje Předsednictvo svazu, které zájemci o členství zašle elektronicky potvrzení o vzniku členství.

Stanovy Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory

CHCETE ZALOŽIT NOVOU ODBOROVOU ORGANIZACI?

 

Svaz Nové odbory rovněž nabízí možnost nezávazné konzultace či přímo kompletní pomoc se založením nové Odborové organizace.

Svaz Nové odbory má k tomuto vypracovánu metodiku a dokumenty, díky kterým může v případě zájmu zajistit přípravu, založení a evidenci zcela nové Odborové organizace. A to včetně komunikace s příslušnými soudy a následně i se zaměstnavatelem.

Svaz je připraven rovněž zachovat anonymitu organizací a jejich členů a v případě potřeby se stát jejich zástupcem.

S námi se již nemusíte bát si Odborovou organizaci založit.

V případě zájmu nás nezávazně kontaktujte na [email protected]

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

[email protected]

Datová schránka: ica7eus

Odkazy