Naše činnost

Právní servis

Svaz Nové odbory klade veliký důraz na dodržování podmínek právního prostředí v zaměstnání, které je definováno zákony České republiky. Úkolem svazu je obhajoba práv členů a zaměstnanců, a snaha o to, aby zaměstnavatelé dbali na dodržování rovných podmínek pro zaměstnance a vyvarovali se jakékoliv formy diskriminace a protiprávního jednání.

Svaz zajišťuje pro své členy kvalitní právní servis a je schopen poskytnout pomoc v případě právních jednání. Svaz Nové odbory toto zajišťuje prostřednictvím vlastních renomovaných právníků, kteří se specializují na pracovní právo. Jejich prostřednictvím svaz zajišťuje služby a výkony pro členské organizace.

BOZP

Svaz Nové odbory pokládá bezpečnost a ochranu zdraví při práci za jeden ze stěžejních pilířů své činnosti. Nabízí proto pomoc při prověrkách prováděných u zaměstnavatelů, jejichž cílem je zajistit dodržování předpisů a závazků a kontrolu příslušené dokumentace.

Svaz Nové odbory zajišťuje svým členům veškeré služby a servis v oblasti BOZP, Požární ochrany a Ochrany životního prostředí prostřednictvím vlastního specialisty, který působí ve svazu jako odborník bezpečnosti a ochrany zdraví, které vyplývají z platné legislativy a kolektivních smluv.

Vzdělávání

Svaz Nové odbory připravuje každoročně několik školení a seminářů v různých oblastech odborové práce. Témata a rozsah školení a seminářů je připravován dle požadavků a potřeb členských organizací.

Termíny a témata jsou zveřejněny v Kalendáři akcí.

Kolektivní vyjednávání

Svaz Nové odbory klade na kolektivní vyjednávání maximální důraz a považuje jej za stěžejní bod odborové činnosti. Proto aktivně pomáhá členským organizacím při přípravě kolektivního vyjednávání, včetně zpracování návrhu Kolektivní smlouvy dle požadavků organizací, dále konzultací a případně i osobním zajištěním vedení samotného vyjednávání a komunikace se zaměstnavateli.

Mezinárodní činnost

Svaz Nové odbory je přesvědčen o nutnosti spolupráce na mezinárodní úrovni, neboť vzájemné předávání a sdílení zkušeností považuje za nedílnou součást odborového působení.

Cílem svazu na poli mezinárodní spolupráce je aktivně prosazovat myšlenky mezinárodní solidarity, a to prostřednictvím navazování korektních vztahů nejen s odborovými organizacemi nadregionálního významu, ale rovněž s institucemi, jejichž náplň činnosti koresponduje se zaměřením svazu.

Aktivní pomoc členům

Svaz Nové odbory aktivně pomáhá svým členským organizacím a jejich členům. Oblasti pomoci jsou především ve věcech týkajících se založení odborových organizací, kolektivního vyjednávání, poradenství ve všech oblastech odborové činnosti, konzultace dokumentů organizací či tipy na zlepšení a rozvoj jejich činnosti.

Svaz Nové odbory dbá na osobní přístup a vedení svazu pravidelně navštěvuje členské organizace a pořádá formální či neformální setkání a jednání zástupců členských organizací, včetně účasti na jednání orgánů členských organizací.

Odvětvová činnost

Svaz Nové odbory vyvíjí činnost dle potřeb jednotlivých členských organizací. V oblasti odvětvové politiky se zaměřuje aktuálně na oblast papírenského a dřevozpracujícího průmyslu s cílem zapojovat se do struktur v rámci těchto odvětví. Mimo jiné jednáním se zaměstnavatelskými svazy a dalšími sdruženími v rámci odvětví.

V odvětvové oblasti se hodlá svaz aktivně angažovat a zpojovat i v rámci vyjednávání odvětvových Kolektivních smluv vyššího stupně. 

Odborová spolupráce

Svaz Nové odbory se aktivně zapojuje do odborové spolupráce mezi odborovými svazy a organizacemi. Jsme připraveni se podílet na budování odborové platformy splupracujících organizací s cílem koordinovat činnost a společně posilovat meziodborovou spolupráci k prosazování společných zájmů a stanovisek, jakož i ke sdílení zkušeností, služeb a informací s cílem efektivnějšího hájení oprávněných zájmů členů.

Podpořte nás

V případ,ě že se Vám naše činnost líbí, můžete nás finančně podpořit:

Číslo účtu: 2201029060 Kód banky: 2010
IBAN: CZ36 2010 000000 2201029060
BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní číslo pro dary: 9991199911

Jsme neziskovou organizací. Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru!

Image

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

[email protected]

Datová schránka: ica7eus

Odkazy