Nastává čas dovolených. Kdo určuje její čerpání? A může ji šéf zrušit?

Podle zákoníku práce, dovolenou určuje vždy zaměstnavatel. Ten je pak povinen určit čerpání dovolené zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána v tom kalendářním roce, za který dovolená náleží. Při určování dovolené by ale měl přihlédnout kromě provozních potřeb i k oprávněným zájmům zaměstnance.

5yhLLtZDle zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni mít na daný kalendářní rok připravený plán čerpání dovolené. Zaměstnavatel tedy rozhoduje o poskytnutí dovolené a může dovolenou i zrušit nebo z ní zaměstnance odvolat, a to i v případě, kdy volno zaměstnanci již prokazatelně schválil.
Běžnou praxí ovšem je, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci aby si dovolenou, anebo alespoň její část vyčerpal podle svých představ a potřeb.

Zaměstnavatel je ale dle zákoníku práce oprávněn zaměstnance z dovolené odvolat. Na druhou stranu, zaměstnanec není v žádném případě povinen být v době čerpání dovolené k zastižení a v praxi tak může být problematické danému zaměstnanci informaci o zrušení jeho dovolené doručit.

Zaměstnavatel však takto nesmí postupovat zlomyslně nebo bezdůvodně, v případě zrušení dovolené či odvolání zaměstnance z ní, by se mělo jednat o zcela výjimečné situace. Takovou zcela výjimečnou situací jsou například vážné a náhlé provozní okolnosti, které jsou ve svém řešení vázány na zaměstnance zrovna čerpajícího dovolenou. Zrušení dovolené zaměstnanci by tak mělo být až tou poslední možností, ke které by zaměstnavatel měl přistoupit.

Pokud zaměstnavatel změní dobu čerpání dovolené nebo zaměstnance z dovolené přímo odvolá, musí mu pak také nahradit náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly. V případě zrušení již zaplacené dovolené je zaměstnavatel povinen proplatit částku, kterou zaměstnanec za dovolenou uhradil, popřípadě storno poplatky za zrušení zájezdu, náklady na pojištění a další související prokazatelné náklady.

Zaměstnanec je povinen náklady, které v souvislosti se zrušením dovolené vznikly, zaměstnavateli prokázat prostřednictvím dokladů o zaplacení. Jestliže zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené a je předpoklad, že se dotyčný na dovolenou ještě bude vracet, musí mu zaplatit obě cesty.

V případě podezření zaměstnance na zneužití práva zaměstnavatelem na zrušení dovolené, může zaměstnanec podat podnět na příslušný inspektorát práce. V případě, že zaměstnavatel neuhradí zaměstnanci prokazatelné náhrady nákladů, je pak zaměstnanec oprávněn domáhat se náhrady nákladů soudní cestou.

Dovolená je čas kdy nevykonáváme práci, a kdy si od své práce a starostí máme odpočinout. Jednoduše tedy stačí nezvedat telefon, anebo si nastavit v telefonu možnost, že se vám dovolá jen nejbližší rodina a užívat si zasloužený odpočinek. Neexistuje totiž povinnost trávit dovolenou v místě s mobilním signálem či být k zastižení. Když se vám tedy nikdo během dovolené nedovolá, nehrozí vám za to žádný trest.

 

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

[email protected]

Datová schránka: ica7eus

Odkazy