• slid 6

 • slid 1
 • slid 2
 • slid 3
 • slid 4
 • slid 5
 • slid8
 • slid 8
 • slid9
 • slid 9
 • slider 1
 • slid 1 a

Колеги,

foto odbory

Ви відкриваєте веб-сайт абсолютно нового суб'єкта, чия місія полягає в руйнуванні традиційних стереотипів у сприйнятті профспілкової роботи. Він поставив перед собою мету стати дійсно сучасним суб'єктом, що повністю відображає проблеми і вимоги сучасності.

«Нова профспілка» – це самостійна, добровільна, відкрита і незалежна асоціація, чия місія полягає в захисті та відстоюванні прав її членів і просуванні їхніх соціальних, економічних, культурних і правових інтересів і забезпеченості, включаючи ініціативу в просуванні необхідних законодавчих змін. Пріоритетом асоціації є боротьба за реабілітацію робочої сили і гідного статусу трудящої людини незалежно від її національності, статі, віку, культурних цінностей, віросповідання і орієнтації, і все це в умовах, коли людина перестає бути домінуючим носієм робочої сили.

Асоціація представляє собою відкритий і прозорий суб'єкт, будований знизу, який поважає принципи демократії і рівності. Напрямок її діяльності не обмежується лише традиційними профспілковими темами, вона має намір стати істотним двигуном громадського руху. Тому асоціація відображає також екологічні, загальносоціальні і політичні питання. Її члени переконані в тому, що тільки синергія всіх питань, що впливають на життя людини, і правильних рішень проблем, які перед нами ставить наш час, здатна забезпечити якісний і сталий розвиток суспільства.

Колеги, прийміть, будь ласка, нашу пропозицію увійти до складу нової асоціації. «Нова профспілка» готова боротися за право жити в справедливому, рівноправному і солідарному суспільстві.

Асоціація «Нова профспілка» приділяє значну увагу проблематиці нерівних умов для робітників. Доповненням в рішенні непростих робочих відносин, недостатнього правового захисту і проблематичного статусу іноземних працівників є Профспілкова організація Індивідуальних членів Асоціації «Нова профспілка», яка об'єднує всіх тих, хто зацікавлений у членстві, незалежно від того, чи вони робітники, студенти, безробітні, пенсіонери або індивідуальні підприємці. Профспілкова організація Індивідуальних членів Асоціації «Нова профспілка» об'єднує також іноземних робітників, незалежно від сфери діяльності та форми договору з роботодавцем.

Асоціація «Нова профспілка» будується знизу по принципам демократії, рівності та солідарності. Невід'ємну частину її роботи становлять види діяльності в галузі правової допомоги, захисту і безпеки здоров'я, соціального забезпечення її членів і надання вигід.
Вищим органом асоціації є Збори. Наступними органами є Президія асоціації, що складається з голови, заступника голови та членів Президії, а також Наглядова рада асоціації. Статутний і виконавчий орган представляє собою Президія в особі голови асоціації. Головою асоціації є Юришек Ярослав.

 

ПАРТНЕРСТВО ДРУЖБА СОЛIДАРНIСТЬ