• slid 6

 • slid 1
 • slid 2
 • slid 3
 • slid 4
 • slid 5
 • slid8
 • slid 8
 • slid9
 • slid 9
 • slider 1
 • slid 1 a

Stimați colegi,

foto odbory

Deschideți site-ul unui organism absolut nou a cărui menire este să demoleze stereotipurile tradiționale de percepere a muncii sindicale. Drept scop al său, și-a stabilit un stat având.

într-adevăr un organism modern care reflectă din plin problemele și cerințele epocii.
Sindicatele noi sunt o uniune de sine stătătoare, voluntară, deschisă și independentă a cărei menire este protecția și apărarea drepturilor membrilor și impunerea intereselor și a siguranței lor sociale, economice, culturale și juridice, inclusiv inițiativa în cazul impunerii modificărilor legislative necesare. Prioritatea uniunii este lupta pentru reabilitarea forței de muncă și a statutului demn al omului muncitor, indiferent de naționalitatea, sexul, vârsta, cultura și religia lui, și anume toate acestea în condițiile în care omul încetează a fi purtătorul dominant al forței de muncă.   

Uniunea este un organism deschis și transparent, clădit de jos, care onorează principiile democrației și ale echității. Nu își limitează activitatea doar asupra aspectelor sindicale tradiționale, dar are și ambiția de a deveni o forță motrice importantă a mișcării sociale. De aceea, reflectează și asupra temelor referitoare la mediu, întreaga societate și politică.  Membrii uniunii sunt convinși de faptul că doar prin sinergia tuturor temelor, care influențează viața omului, și printr-o soluționare corectă a problemelor epocii noastre este posibilă asigurarea calității și dezvoltarea sustenabilă a societății.
Stimați colegi, vă rugăm să acceptați oferta noastră de a deveni membri al noii uniuni. Uniunea Sindicatele noi este gata să lupte pentru dreptul de a trăi într-o societatea echitabilă, dreaptă și solidară.

Uniunea Sindicatele noi se ocupă intensiv de problematica condițiilor neechitabile ale muncitorilor. Un ajutor real pentru soluționarea unor norme precare de lucru, a protecției juridice insuficiente și a statutului problematic al muncitorilor din străinătate este Organizația sindicală a Membrilor individuali ai Uniunii Sindicatele noi, care unește toți muncitorii interesați de a deveni membri, indiferent de faptul că este vorba de angajați, studenți, șomeri, seniori sau persoane fizice autorizate. Organizația sindicală a Membrilor individuali a Sindicatelor noi unește și muncitorii din străinătate, și anume indiferent de specialitatea muncii lor și tipul de acord încheiat cu angajatorul.

Uniunea Sindicatele noi este clădită de jos pe principiile democrației, egalității și solidarității. Parte integrantă a activității uniunii sunt activitățile în domeniul asistenței juridice, al protecției și securității muncii, asigurării sociale și furnizare de beneficii.
Organul suprem al uniunii este Adunarea. Următoarele organe sunt Prezidiul uniunii, format din președinte, vicepreședinte și membru al prezidiului, mai departe, Consiliul de supraveghere al uniunii. Organul statutar și executiv este Prezidiul reprezentat prin Președintele uniunii. Președintele uniunii este Jaroslav Juryšek.

 

 „PARTENERIAT – PRIETENIE – SOLIDARITATE“