Právní servis

justice 013Svaz Nové odbory klade veliký důraz na dodržování podmínek právního prostředí v zaměstnání, které je definováno zákony České republiky. Úkolem svazu je obhajoba práv členů a zaměstnanců, a snaha o to, aby zaměstnavatelé dbali na dodržování rovných podmínek pro zaměstnance a vyvarovali se jakékoliv formy diskriminace a protiprávního jednání.

Svaz zajišťuje pro své členy kvalitní právní servis a je schopen poskytnout pomoc v případě právních jednání. Svaz Nové odbory toto zajišťuje prostřednictvím vlastních renomovaných právníků, kteří se specializují na pracovní právo. Jejich prostřednictvím svaz zajišťuje služby a výkony pro členské organizace.

>> DOTAZ DO PRÁVNÍ PORADNY <<

 


BOZP

bezpecnostni tabulkySvaz Nové odbory pokládá bezpečnost a ochranu zdraví při práci za jeden ze stěžejních pilířů své činnosti. Nabízí proto pomoc při prověrkách prováděných u zaměstnavatelů, jejichž cílem je zajistit dodržování předpisů a závazků a kontrolu příslušené dokumentace.

Svaz Nové odbory zajišťuje svým členům veškeré služby a servis v oblasti BOZP, Požární ochrany a Ochrany životního prostředí prostřednictvím vlastního specialisty, který působí ve svazu jako odborník bezpečnosti a ochrany zdraví, které vyplývají z platné legislativy a kolektivních smluv.

 


Vzdělávání

skoleniSvaz Nové odbory připravuje každoročně několik školení a seminářů v různých oblastech odborové práce. Témata a rozsah školení a seminářů je připravován dle požadavků a potřeb členských organizací.

Termíny a témata jsou zveřejněny v Kalendáři akcí.

 


Kolektivní vyjednávání

slid2Svaz Nové odbory klade na kolektivní vyjednávání maximální důraz a považuje jej za stěžejní bod odborové činnosti. Proto aktivně pomáhá členským organizacím při přípravě kolektivního vyjednávání, včetně zpracování návrhu Kolektivní smlouvy dle požadavků organizací, dále konzultací a případně i osobním zajištěním vedení samotného vyjednávání a komunikaci se zaměstnavateli.

 


Mezinárodní činnost

EU flagsSvaz Nové odbory je přesvědčen o nutnosti spolupráce na mezinárodní úrovni, neboť vzájemné předávání a sdílení zkušeností považuje za nedílnou součást odborového působení.

Cílem svazu na poli mezinárodní spolupráce je aktivně prosazovat myšlenky mezinárodní solidarity, a to prostřednictvím navazování korektních vztahů nejen s odborovými organizacemi nadregionálního významu, ale rovněž s institucemi, jejichž náplň činnosti koresponduje se zaměřením svazu.

 


Aktivní pomoc členům

hei option 4Svaz Nové odbory aktivně pomáhá svým členským organizacím a jejich členům. Oblasti pomoci jsou především ve věcech týkajících se založení Odborových organizací, kolektivního vyjednávání, poradenství ve všech oblastech odborové činnosti, konzultace dokumentů organizací či tipy na zlepšení a rozvoj činnosti Odborových organizací.

Svaz Nové odbory dbá na osobní přístup a vedení svazu pravidelně navštěvuje členské organiazce a pořádá formální či neformální setkání a jednání zástupců členských organizací.

 


Podpořte nás!

F6F209B1 D893 440D 897A BCF7B6A45063V případě že se Vám naše činnost líbí, můžete nás finančně podpořit:

Číslo účtu: 2201029060 Kód banky: 2010
IBAN: CZ36 2010 000000 2201029060
BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní číslo pro dary: 9991199911

Jsme neziskovou organizací. Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru!

 

 

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz