Svaz Nové odbory

.

Nove odbory rgb negSvaz Nové odbory byl založen v roce 2016 a je samostatným, dobrovolným, otevřeným a nezávislým svazem, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických, environmentálních, kulturních a právních zájmů a jistot včetně iniciativy při prosazování potřebných legislativních změn.

Prioritou svazu je důstojné postavení pracujícího člověka bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, věk, kulturní a náboženské vyznání a orientaci. Svaz považuje všechny pracující za rovné, se stejnou potřebou ochrany a pomoci. Jeho cílem je přispět k budování trvale udržitelné společnosti a být aktivním účastníkem při řešení celospolečenských témat.

Svaz Nové odbory je otevřeným a transparentním subjektem budovaným výhradně zdola, který ctí zásady demokracie a rovnosti svých členů. Hlavní činností jsou mimo tradiční odborářská témata, také témata environmentální, celospolečenská a politická. Jeho členové jsou přesvědčeni, že pouze společným působením a ovlivňováním všech témat, která provází život člověka a správným řešením problémů, které před nás současná doba staví, je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.

Svaz Nové odbory zaměřuje svou pozornost rovněž na ty skupiny trhu práce, které dosud nebyly odborově chráněny, nebo jen v malé míře. Svaz je, prostřednictvím své Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory, otevřen všem sociálním skupinám dotčeným nebo ohroženým změnami trhu práce. Jedná o zaměstnance, studenta, nezaměstnaného, seniora nebo osobu samostatně výdělečně činnou.

Svaz Nové odbory odbory je připraven bojovat za právo žít ve spravedlivé, rovné a solidární společnosti a k tomu buduje otevřenou názorovou platformu.

Nejvyšším orgánem svazu je Shromáždění, které je složeno ze zástupců všech členských organizací. Dalšími orgány jsou Předsednictvo svazu, které je současně statutárním orgánem a je tvořené předsedou a dvěma místopředsedy, a dále tříčlenná Dozorčí rada svazu, která je nezávislým kontrolním orgánem.

Sídlem svazu Nové odbory je Ptenský Dvorek, č.p.100, v místní části obce Ptení na prostějovsku. Svaz sídlí v areálu společnosti JAVOŘICE, a.s., kde má pronajaty kancelářské prostory.

Aktuálně svaz sdružuje celkem 22 členských Odborových organizací z různých koutů naší země a z různých odvětví.

Členem svazu Nové odbory se může stát každý z vás. Pojďte spolu s námi budovat hustou síť aktivních občanů, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost naší země.

 

 

  

 Motto svazu:

   "Partnerství - Přátelství - Solidarita" 

 

 

 

Logo svazu:

Nove odbory

 

 

Vlajka svazu:

F078E85F 0769 45CF 8D4F 102A1804E815

 

 

Předsednictvo svazu:

IMG 1490 2

 

 

 

 

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz