PŘIHLÁŠKA ČLENA

ODBOROVÁ ORGANIZACE INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ SVAZU NOVÉ ODBORY

logo velke

Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení, IČ: 053 10 334
zapsána u spolkového soudu v Brně, v oddíle L, vložka 21998

Please type your full name.

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Invalid email address.

Neplatný vstup


Neplatný vstup

Neplatný vstup

Prohlašuji, že ke členství v Odborové organizaci Individuálních členů Svazu Nové odbory se přihlašuji dobrovolně na základě vlastní svobodné vůle. Prohlašuji, že jsem seznámil/a se Stanovami Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv a povinností vyplývajícími z mého členství a Stanov Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Zavazuji se hradit ve prospěch Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory řádně a včas členské příspěvky ve výši a formě dle Stanov Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Souhlasím s tím, aby součástí informací, které mi budou zasílány v rámci vnitroodborové elektronické korespondence, byla i obchodní sdělení.


Obnovit Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz