Odborová organizace AGROP Ptení

.

20171101 114118„Odbory jsou jedinou zárukou toho, že se budou soustavně zlepšovat pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Tyto úkoly by však odbory nemohly úspěšně plnit bez silné členské základny, zájmu členů a pomoci svazu.“  Martin Růžička, předseda Odborové organizace AGROP Ptení (na fotografii).
 
Odborová organizace AGROP Ptení funguje u zaměstnavatele AGROP NOVA a.s. už od počátku 90 let. Byla základní organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice. Od října 2016 je samostatnou organizací, která je členem Svazu Nové odbory. Odborová organizace má stabilní členskou základnu, která čítá více než třetinu všech zaměstnanců společnosti. Díky korektnímu vztahu se zaměstnavatelem byla sjednána kvalitní kolektivní smlouva, která má dvouletou platnost a obsahuje, mimo jiné, pololetní odměny, odměny za odpracované směny, které se vyplácejí na konci kalendářního roku nebo příspěvek na stravování. Výrazem sociálního cítění zaměstnavatele je jeho snaha o vytvoření přívětivého prostředí, které se projevuje věrnostním oceněním zaměstnanců za odpracovaná léta, a také motivačními odměnami.
Odborová organizace organizuje pro své členy každý rok zájezd do Prahy, který je poznávací a společenskou akcí. Každoročně také organizuje oblíbené Vánoční posezení, na které přispívá také zaměstnavatel. Odborová organizace nemá vlastní webové stránky, nevyužívá Facebook, neuvažuje ani o vydávání periodika v listinné nebo elektronické podobě. Její silnou stránkou je osobní kontakt s odboráři. Pro účely komunikace využívá schůze, které se konají zpravidla jednou ročně, a nástěnkovou plochu, na které jsou umístěny všechny důležité informace.
 

Odborová organizace VaK Bruntál

.

IMG 4849„V odborech jsme, protože jinak by s námi vedení firmy vůbec nejednalo. Ke své práci potřebujeme pomoc a zázemí odborové centrály. Proto jsme členy Svazu Nové odbory.“  Lubomír Kovačík, předseda Odborové organizace VaK Bruntál (na fotografii)
 
Odborová organizace působí u zaměstnavatele už od roku 1990. Firma Vodovody a kanalizace Bruntál a.s. prošla mnoha transformacemi, byla několikrát prodána a spolu s majiteli měnila i svůj název.
Lubomír Kovačík je předsedou odborové organizace už více než 14 let, předtím působil ve funkci hospodáře. Díky jeho výdrži a nezlomnosti přežily odbory ve firmě veškeré turbolence, jsou stabilizovány a sdružují většinu zaměstnanců.
Ve společnosti je vyjednána kolektivní smlouva s platností na 1 rok, která obsahuje, mimo jiné, 5 týdnů dovolené, Sociální fond a příspěvek na dovolenou. Členové odborové organizace se setkávají denně v práci, a proto je odborová organizace schopna ihned reagovat na problémy a řešit aktuální situaci. Pravidelnou společnou akcí je letní posezení, které se koná v areálu firmy. Odboráři se zde scházejí u grilování, na které firma částečně přispívá ze svých fondů.
Odborová organizace nevydává žádné periodikum, nemá vlastní webové stránky ani nevyužívá facebook. Pro komunikaci se svými členy používá výhradně osobní, případně telefonické jednání.
 

Odborová organizace Model Obaly a.s.

.

3219„Jeden člověk neznamená nic, více lidí ano. Odbory dělám pro lidi, ne pro sebe.“ Peter Onderčin, předseda Odborové organizace Model Obaly a.s. (na fotografii).
 
Odborová organizace Model Obaly a.s. působí u zaměstnavatele MODEL OBALY, a.s. od listopadu 2016. Její vznik provázely dramatické okolnosti likvidace a zániku původní ZO OS DLV.
U zaměstnavatele před tím působily dvě odborové organizace, které zaštiťovaly členy v Opavě, Nymburku a Hostinném, přičemž v Opava a Nymburk tvořily jedinou odborovou organizaci. Obě organizace byly vedeny pod hlavičkou Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice (OS DLV). Po násilné likvidaci opavsko-nymburské organizace, kterou provedl OS DLV, vznikla zcela nová, nezávislá odborová organizace do které přestoupila většina členů. Je největší odborovou organizací působící u zaměstnavatele a zastřešuje odboráře a zaměstnance v Opavě a Nymburce.
Spoluprací obou odborových organizací při jednání se zaměstnavatelem se v minulosti podařilo uzavřít Kolektivní smlouvu na roky 2016-18, která obsahuje příspěvek na penzijní připojištění, pět týdnů dovolené a odměny při splnění výrobního plánu. Vzhledem k nedávným vypjatým událostem, které měly dopad na původně velmi korektní vztahy se zaměstnavatelem, se nyní odborová organizace snaží znormalizovat situaci a vrátit odborům status důvěryhodného partnera.
Členové odborové organizace se scházejí dvakrát ročně na konferenci, na které hodnotí dosavadní činnost organizace a přijímají plány do budoucna. Komunikace se členy probíhá výhradně osobně, případně telefonicky a podílejí se na ní všichni čtyři členové Výboru. Propagačně- komunikačním zdrojem informací jsou nástěnky, na které jsou umísťovány aktuální informace, nabídky akcí Svazu Nové odbory a další zprávy. Do budoucna organizace plánuje zřízení webových stránek a facebookového profilu.
 
 

Odborová organizace Krkonošské obálky

.

P1060362a„Nové odbory nám ukázaly, jak má správně fungovat odborová organizace – že odbory jsou tu především pro členskou základnu, nikoliv samy pro sebe.“
Martin Uher, předseda Odborové organizace Krkonošské obálky (na fotografii).

Odborová organizace Krkonošské obálky se sídlem ve Svobodě nad Úpou má dlouhou historii. Vznikla pravděpodobně v minulém století, ale datum jejího vzniku nelze přesně určit. V současné době působí u společnosti Krkonošské obálky s.r.o.
Odborová organizace uzavírá každoročně kolektivní smlouvu. Stávající dohoda zajišťuje zaměstnancům týden dovolené nad rámec zákona, příspěvek na penzijní připojištění, odměnu za využití fondu pracovní doby a možnost čerpání poukázek na rehabilitační a zdravotní služby.
Odborová organizace je samostatným a nezávislým subjektem, který je členem našeho svazu od 1. dubna letošního roku. Členové odborové organizace se scházejí dvakrát ročně na schůzi. Organizace se hodlá zúčastnit akcí a aktivit pořádaných Svazem Nové odbory.
Pro kontakt se členy využívá organizace především osobní jednání, informace o dění a akcích zveřejňuje na odborové nástěnce.

 

Odborová organizace Lesní společnost Broumov

.

IMG 5502„Odbory mají i v dnešní době své nezastupitelné místo, kdy vyvažují postavení mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. I když se doba stále více a dynamicky mění, problémy zaměstnanců zůstávají a spíše se opakují. Odbory by ovšem měly být pro zaměstnavatele partnerem a nikoliv nepřítelem.“
Jaroslav Pleticha, předseda Odborové organizace Lesní společnost Broumov (na fotografii)

Odborová organizace Lesní společnost Broumov působí u zaměstnavatele, Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., od roku 1990. Společně s firmou prošla hlubokou transformací, v rámci které poklesl v průběhu let počet zaměstnanců na pouhých 10 % původního stavu. Odborová organizace v čele s Jaroslavem Pletichou, který je předsedou nepřetržitě od roku 1992, silně kritizovala státní politiku v oblasti lesnictví. Neuvážené zásahy do hospodaření v lesích měly za následek devastaci tradičních oborů a specializací a krach mnoha firem.
Odborová organizace působí u zaměstnavatele, který odbory považuje za spolehlivého a férového partnera. Vedení společnosti uznává snahu odborové organizace o zlepšování pracovního postavení zaměstnanců a zároveň ji vnímá jako partnera při řešení problémů spojených s úsilím o zachování stability a prosperity firmy. Výrazem kvalitního sociálního dialogu je Kolektivní smlouva, která zaměstnancům garantuje benefity nad rámec zákona, jako je příspěvek na penzijní připojištění, 5 kalendářních týdnů dovolené a růst mezd. Zaměstnavatel oceňuje činnost odborové organizace příspěvkem na činnost.
Odborová organizace Lesní společnost Broumov se v roce 2016 stala nezávislým a samostatným subjektem, který plně převzal všechny členy a veškerou činnost. Jednou ročně se koná členská schůze, Výbor se schází pravidelně každý za měsíc. Odborová organizace nezapomíná ani na bývalé zaměstnance firmy, dnes mnohdy v důchodovém věku, a pořádá pro ně pravidelná setkání a akce.  Členové odborové organizace se mohou účastnit poznávacích a kulturních zájezdů, příjemnou a milou tradicí se stalo každoroční letní opékání selete.
Organizace nevyužívá ke kontaktu se svými členy webové stránky ani facebookový profil a dává přednost osobní komunikaci. Jako propagačně-komunikační nástroj využívá odborovou nástěnku, na které informuje o důležitých událostech, aktuálním dění a chystaných akcích.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz