Odborová organizace Lesní společnost Broumov

.

IMG 5502„Odbory mají i v dnešní době své nezastupitelné místo, kdy vyvažují postavení mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. I když se doba stále více a dynamicky mění, problémy zaměstnanců zůstávají a spíše se opakují. Odbory by ovšem měly být pro zaměstnavatele partnerem a nikoliv nepřítelem.“
Jaroslav Pleticha, předseda Odborové organizace Lesní společnost Broumov (na fotografii)

Odborová organizace Lesní společnost Broumov působí u zaměstnavatele, Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., od roku 1990. Společně s firmou prošla hlubokou transformací, v rámci které poklesl v průběhu let počet zaměstnanců na pouhých 10 % původního stavu. Odborová organizace v čele s Jaroslavem Pletichou, který je předsedou nepřetržitě od roku 1992, silně kritizovala státní politiku v oblasti lesnictví. Neuvážené zásahy do hospodaření v lesích měly za následek devastaci tradičních oborů a specializací a krach mnoha firem.
Odborová organizace působí u zaměstnavatele, který odbory považuje za spolehlivého a férového partnera. Vedení společnosti uznává snahu odborové organizace o zlepšování pracovního postavení zaměstnanců a zároveň ji vnímá jako partnera při řešení problémů spojených s úsilím o zachování stability a prosperity firmy. Výrazem kvalitního sociálního dialogu je Kolektivní smlouva, která zaměstnancům garantuje benefity nad rámec zákona, jako je příspěvek na penzijní připojištění, 5 kalendářních týdnů dovolené a růst mezd. Zaměstnavatel oceňuje činnost odborové organizace příspěvkem na činnost.
Odborová organizace Lesní společnost Broumov se v roce 2016 stala nezávislým a samostatným subjektem, který plně převzal všechny členy a veškerou činnost. Jednou ročně se koná členská schůze, Výbor se schází pravidelně každý za měsíc. Odborová organizace nezapomíná ani na bývalé zaměstnance firmy, dnes mnohdy v důchodovém věku, a pořádá pro ně pravidelná setkání a akce.  Členové odborové organizace se mohou účastnit poznávacích a kulturních zájezdů, příjemnou a milou tradicí se stalo každoroční letní opékání selete.
Organizace nevyužívá ke kontaktu se svými členy webové stránky ani facebookový profil a dává přednost osobní komunikaci. Jako propagačně-komunikační nástroj využívá odborovou nástěnku, na které informuje o důležitých událostech, aktuálním dění a chystaných akcích.

 

Odborová organizace ORPA Lanškroun

.

Michal„S Novými odbory skutečně tvoříme budoucnost. Naše ideje, vyjádřené v mottu „Partnerství – přátelství – solidarita“ oslovují stále více odborových organizací i širokou veřejnost. Věřím, že naše poslání má smysl.“ - Michal Kovář, předseda Odborové organizace ORPA Lanškroun (na fotografii).

Odborová organizace ORPA Lanškroun má dlouholetou historii. V akciové společnosti ORPA Papír působí od roku 1990 a za dobu své existence si vybudovala korektní a oboustranně vstřícný vztah se zaměstnavatelem, který se netají svým hlubokým sociálním cítěním.
Ve společnosti je každoročně uzavírána kolektivní smlouva, která přináší pracovníkům firmy zajímavé výhody a benefity. Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na penzijní pojištění, poskytuje jim volno za odpracovaný měsíční fond pracovní doby a odměny, které odrážejí ekonomickou situaci firmy a jsou podílem na jejích výsledcích. Sociální dialog je ve firmě upevňován a prohlubován pravidelnými čtvrtletními setkáními ředitele společnosti se zástupci odborů, na kterých se obě strany vzájemně informují o aktuální situaci ve firmě, nápadech, požadavcích a návrzích na ještě lepší fungování společnosti.
Odborová organizace organizuje pro své členy zájezdy do zajímavých míst České republiky a každoročně připravuje mikulášskou nadílku. Členové odborové organizace se scházejí jednou ročně na členské schůzku, výbor projednává důležité záležitosti operativně a také na výjezdových zasedáních.
Odborová organizace komunikuje se svými členy osobně, případně telefonicky, webové stránky nemá. Díky vstřícnosti vedení podniku má však možnost zveřejňovat informace, zprávy a nabídky ve firemním časopise, který je zdarma distribuován všem zaměstnancům.

 

Odborová organizace Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

.

IMG 08241Teprve Nové odbory mi ukázaly, že odbory se dají dělat poctivě. Oceňuji hluboké myšlenky, které přinášejí a možnost práce se zajímavými lidmi- Jiří Toporský, předseda Odborové organizace Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. (na fotografii).
 
Odborová organizace působí u zaměstnavatele Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. od roku 1993, kdy byla součástí Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR.
V roce 2016 se organizace osamostatnila a v roce 2017 se stala součástí Svazu Nové odbory.
Odborová organizace má šestičlenný Výbor v jehož čele stojí předseda. Členové odborové organizace se scházejí třikrát ročně na společných schůzích, na kterých plánují svou činnost a připravují strategii kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem uzavírá odborová organizace vždy na jeden rok. Kolektivní smlouva je zárukou udržení sociálního dialogu ve firmě a zároveň výrazem jejího vztahu k zaměstnancům. Obsahem aktuálně platného znění je odměna za odpracovaná léta, garantovaná výše penzijního příplatku a růst mezd, který se odvíjí od ekonomické situace společnosti.
Odborová organizace pořádá pravidelné akce, kterými jsou sportovní dny a letní posezení s grilováním. Obě akce se staly tradicí a těší se velkému zájmu odborářů a jejich rodin.
Odborová organizace nekomunikuje elektronicky, ale dává přednost osobnímu jednání, což přináší výhody neustálého kontaktu a dynamického řešení aktuálních problémů.
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz