Odborová organizace PILA Ptení

.

IMG 2588„Odbory jako instituce se dlouhodobě nacházejí v hluboké krizi. Nepodařilo se jim najít si své místo ve společnosti po roce 1989 a nevstoupily do 21. století jako hybatel společenských událostí a významný hráč při obraně zájmů pracujících. Jsem hrdý na to, že jsem součástí restartu odborů a že se mohu podílet na rozvoji nového odborového svazu, který budován zdola a oslovuje stále více lidí. Svaz se tak stává svorníkem mezi jednotlivými skupinami, hnutími a celospolečenskými proudy.“ - Jaroslav Juryšek, předseda Odborové organizace PILA Ptení (na fotografii).
 
Odborová organizace PILA Ptení působí u dvou zaměstnavatelů, Javořice, a.s. a Zábřežská Lesní, a.s.. Organizace fungovala od roku 1999 pod hlavičkou OS DLV, od března 2016 je samostatnou organizací. Odborová organizace působí ve vstřícném firemním prostředí, které je charakteristické vysokou úrovní sociálního dialogu a kvalitními vztahy mezi vedením a odboráři. Odborová organizace intenzivně spolupracuje se zaměstnavatelem a je jeho rovnocenným partnerem v jednáních, která se týkají rozvoje a chodu společností.
Odrazem těchto vztahů je kolektivní smlouva, která je vždy uzavírána na jeden rok. Současná kolektivní smlouva obsahuje odstupné nad rámec Zákoníku práce, příplatky vyšší než udává platná legislativa, vyšší náhrady při překážkách na straně zaměstnavatele, odměnu za odpracování měsíčního pracovního fondu a sociální program při životních a pracovních výročích. Vedení společností si váží iniciativy svých zaměstnanců při dárcovství krve a zohledňuje je rovněž v ustanovení kolektivní smlouvy. Vedení společností přispívá odborové organizaci na zajištění kulturních a sociálních potřeb členů.
Členské schůze se konají jednou až dvakrát ročně, tradičně však v březnu každého roku. Odborová organizace připravuje pro své členy každoročně bohatý program, který zahrnuje až osm tematických zájezdů s turistickou a poznávací náplní, zájezdy věnované dětem, v případě zájmu je organizace schopna zajistit návštěvu kulturních akcí, jako je divadelní představení nebo muzikál. Velmi oceňovanou akcí je návštěva vinného sklípku na Jižní Moravě.
Odborová organizace má vlastní webové stránky www.odborypilapteni.cz a využívá také facebook (odborypilapteni). Se svými členy komunikuje osobně v odborové kanceláři, prostřednictvím telefonu a elektronické pošty. Největší díl komunikace připadá na osobní jednání, které je vždy zárukou kvalitních mezilidských vztahů.
 

Odborová organizace ORPA Lanškroun

.

Michal„S Novými odbory skutečně tvoříme budoucnost. Naše ideje, vyjádřené v mottu „Partnerství – přátelství – solidarita“ oslovují stále více odborových organizací i širokou veřejnost. Věřím, že naše poslání má smysl.“ - Michal Kovář, předseda Odborové organizace ORPA Lanškroun (na fotografii).

Odborová organizace ORPA Lanškroun má dlouholetou historii. V akciové společnosti ORPA Papír působí od roku 1990 a za dobu své existence si vybudovala korektní a oboustranně vstřícný vztah se zaměstnavatelem, který se netají svým hlubokým sociálním cítěním.
Ve společnosti je každoročně uzavírána kolektivní smlouva, která přináší pracovníkům firmy zajímavé výhody a benefity. Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na penzijní pojištění, poskytuje jim volno za odpracovaný měsíční fond pracovní doby a odměny, které odrážejí ekonomickou situaci firmy a jsou podílem na jejích výsledcích. Sociální dialog je ve firmě upevňován a prohlubován pravidelnými čtvrtletními setkáními ředitele společnosti se zástupci odborů, na kterých se obě strany vzájemně informují o aktuální situaci ve firmě, nápadech, požadavcích a návrzích na ještě lepší fungování společnosti.
Odborová organizace organizuje pro své členy zájezdy do zajímavých míst České republiky a každoročně připravuje mikulášskou nadílku. Členové odborové organizace se scházejí jednou ročně na členské schůzku, výbor projednává důležité záležitosti operativně a také na výjezdových zasedáních.
Odborová organizace komunikuje se svými členy osobně, případně telefonicky, webové stránky nemá. Díky vstřícnosti vedení podniku má však možnost zveřejňovat informace, zprávy a nabídky ve firemním časopise, který je zdarma distribuován všem zaměstnancům.

 

Odborová organizace Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

.

IMG 08241Teprve Nové odbory mi ukázaly, že odbory se dají dělat poctivě. Oceňuji hluboké myšlenky, které přinášejí a možnost práce se zajímavými lidmi- Jiří Toporský, předseda Odborové organizace Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. (na fotografii).
 
Odborová organizace působí u zaměstnavatele Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. od roku 1993, kdy byla součástí Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR.
V roce 2016 se organizace osamostatnila a v roce 2017 se stala součástí Svazu Nové odbory.
Odborová organizace má šestičlenný Výbor v jehož čele stojí předseda. Členové odborové organizace se scházejí třikrát ročně na společných schůzích, na kterých plánují svou činnost a připravují strategii kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem uzavírá odborová organizace vždy na jeden rok. Kolektivní smlouva je zárukou udržení sociálního dialogu ve firmě a zároveň výrazem jejího vztahu k zaměstnancům. Obsahem aktuálně platného znění je odměna za odpracovaná léta, garantovaná výše penzijního příplatku a růst mezd, který se odvíjí od ekonomické situace společnosti.
Odborová organizace pořádá pravidelné akce, kterými jsou sportovní dny a letní posezení s grilováním. Obě akce se staly tradicí a těší se velkému zájmu odborářů a jejich rodin.
Odborová organizace nekomunikuje elektronicky, ale dává přednost osobnímu jednání, což přináší výhody neustálého kontaktu a dynamického řešení aktuálních problémů.
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz