Odborová organizace METRIE Loštice

.

42EE1CD8 CD83 46DA ADDE 8E4F1318847F„V odborech jsem proto, že i jeden člověk může ledacos změnit.“  Jan Poles, předseda Odborové organizace METRIE Loštice (na fotografii).

Tradice odborů v akciové společnosti METRIE, která sídlí v Lošticích, sahá do roku 1990. Od ledna 2018 je tato organizace součástí našeho svazu, do kterého přešla z Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Samotná odborová organizace byla spíše spícím subjektem, který se zaměřoval na zachování statu quo a přestal být důrazným obhájcem práv a mluvčím zaměstnanců. Výsledkem byl výrazný pokles zájmu o odborovou organizovat, která postupně klesla až ke třem desítkám členů. Vše se však změnilo s příchodem nového předsedy, Jana Polese. Ten vstoupil do odborů před šesti měsíci a téměř ihned byl zvolen předsedou. 

Mladý předseda si získal členy nejen svými razantními postoji, ale také energií, se kterou se vrhl do odborové práce. S pomocí svazu zahájil kolektivní vyjednávání, které až do jeho nástupu spočívalo pouze v podpisu dodatků kolektivní smlouvy sjednané v roce 2011. Kolektivní smlouva ani její dodatky neodrážely současnou ekonomickou situaci ani hospodaření firmy, což chce předseda spolu se svým týmem spolupracovníků změnit. Nové odbory všestranně podporují aktivity předsedy odborové organizace, které směřují k posílení role odborů a jejich atraktivity.

V současné době, která je ve znamení intenzivní práce, se členové odborové organizace scházejí denně na pracovišti a řeší aktuální problémy a situace. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

Odborová organizace  plánuje organizaci poznávacích a kulturních zájezdů i další aktivity, které povedou k vyššímu stmelení kolektivu. Ke komunikaci využívá především osobního kontaktu, elektronické nástroje prozatím nevyužívá.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz