Odborová organizace SMURFIT KAPPA Olomouc

.

IMG 6296„Po negativních zkušenostech s fungováním OS DLV jsme odešli tam, kde si nás váží a kde nejsme pouhým zdrojem financí.“ Jiří Osladil, předseda Odborové organizace SMURFIT KAPPA Olomouc (na fotografii).
 
Odborová organizace působí u zaměstnavatele, společnosti SMURFIT KAPPA s.r.o. od počátku 90. let minulého století a sdružuje přibližně polovinu všech zaměstnanců firmy. Členská základna je stabilní, předsedou je už 9 let Jiří Osladil.
Odborová organizace vyjednává se zaměstnavatelem každým rokem novou kolektivní smlouvu, která obsahuje mnohá ujednání nad rámec platné legislativy. Namátkou lze jmenovat odstupné navýšené nad rámec zákon podle odpracovaných let až o 5 měsíců, příspěvek ve výši 50 % při víkendové  práci přesčas, nebo příspěvek na penzijní připojištění, který je stanoven ve výši 3% z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal také k výplatě pěti tisícového příspěvku při dosažení 50 let věku zaměstnance, a stejnou částku obdrží zaměstnanec při odchodu do důchodu. Poměrně neobvyklým benefitem je příspěvek firmy na pohřeb pozůstalé rodině při úmrtí zaměstnance, a to ve výši 15 000 Kč.
Kromě 5 % růstu mezd v roce 2018 se zaměstnavatel rozhodl ocenit práci svých zaměstnanců podílem na hospodářském výsledku, který bude činit 25 – 150 % základní mzdy. Maximum této odměny činí 30 000.
Odborová organizace svolává dvakrát ročně členskou schůzi, Výbor se schází čtyřikrát do roka. V komunikaci se svými členy dává přednost osobnímu případně telefonickému kontaktu, periodikum, webové stránky ani facebook odborová organizace nevyužívá.
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz