Odborová organizace AGROP Ptení

.

20171101 114118„Odbory jsou jedinou zárukou toho, že se budou soustavně zlepšovat pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Tyto úkoly by však odbory nemohly úspěšně plnit bez silné členské základny, zájmu členů a pomoci svazu.“  Martin Růžička, předseda Odborové organizace AGROP Ptení (na fotografii).
 
Odborová organizace AGROP Ptení funguje u zaměstnavatele AGROP NOVA a.s. už od počátku 90 let. Byla základní organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice. Od října 2016 je samostatnou organizací, která je členem Svazu Nové odbory. Odborová organizace má stabilní členskou základnu, která čítá více než třetinu všech zaměstnanců společnosti. Díky korektnímu vztahu se zaměstnavatelem byla sjednána kvalitní kolektivní smlouva, která má dvouletou platnost a obsahuje, mimo jiné, pololetní odměny, odměny za odpracované směny, které se vyplácejí na konci kalendářního roku nebo příspěvek na stravování. Výrazem sociálního cítění zaměstnavatele je jeho snaha o vytvoření přívětivého prostředí, které se projevuje věrnostním oceněním zaměstnanců za odpracovaná léta, a také motivačními odměnami.
Odborová organizace organizuje pro své členy každý rok zájezd do Prahy, který je poznávací a společenskou akcí. Každoročně také organizuje oblíbené Vánoční posezení, na které přispívá také zaměstnavatel. Odborová organizace nemá vlastní webové stránky, nevyužívá Facebook, neuvažuje ani o vydávání periodika v listinné nebo elektronické podobě. Její silnou stránkou je osobní kontakt s odboráři. Pro účely komunikace využívá schůze, které se konají zpravidla jednou ročně, a nástěnkovou plochu, na které jsou umístěny všechny důležité informace.
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz