Odborová organizace PILA Ptení

.

IMG 2588„Odbory jsou důležitým a nepostradatelným nástrojem zaměstnanců v komunikaci se zaměstnavatelem. Je důležité, aby odbory začaly být opět vnímány jako standard firemní kultury, sociálního dialogu a vzájemného respektu, a aby zaměstnanci byli hrdí na to, že jsou členy odborů. Naše odborová organizace je zakladatelem svazu Nové odbory a je hrdá na to, že se může podílet na rozvoji nového odborového svazu, který budován zdola a oslovuje stále více lidí.“Jaroslav Radim Juryšek, předseda Odborové organizace PILA Ptení (na fotografii).
 
Odborová organizace PILA Ptení působí u společnosti Javořice, a.s. , která se dlouhodobě vyznačuje vysokým sociáním standardem. Organizace zde funguje od roku 1998, nejdříve jako součást jiného odborového svazu, od března 2016 však jako samostatná organizace. Odborová organizace působí ve vstřícném firemním prostředí, které je charakteristické vysokou úrovní sociálního dialogu a kvalitními vztahy mezi vedením a odboráři. Odborová organizace intenzivně spolupracuje se zaměstnavatelem a je jeho rovnocenným partnerem v jednáních, která se týkají rozvoje a chodu společností.
Odrazem těchto vztahů je kolektivní smlouva, která je vždy uzavírána na jeden rok. Současná kolektivní smlouva obsahuje odstupné nad rámec Zákoníku práce, příplatky vyšší než udává platná legislativa, vyšší náhrady při překážkách na straně zaměstnavatele, odměnu za odpracování měsíčního pracovního fondu a sociální program při životních a pracovních výročích, sjednán je rovněž i Sick days. Vedení společností si váží iniciativy svých zaměstnanců při dárcovství krve a zohledňuje je rovněž v ustanovení kolektivní smlouvy. Vedení společností přispívá odborové organizaci na zajištění kulturních a sociálních potřeb členů.
Členské schůze se konají jednou až dvakrát ročně, tradičně však v březnu každého roku. Odborová organizace připravuje pro své členy každoročně bohatý program, který zahrnuje až osm tematických zájezdů s turistickou a poznávací náplní, zájezdy věnované dětem, v případě zájmu je organizace schopna zajistit návštěvu kulturních akcí, jako je divadelní představení nebo muzikál. Velmi oceňovanou akcí je návštěva vinného sklípku na Jižní Moravě.
Odborová organizace má vlastní webové stránky www.odborypilapteni.cz a využívá také facebook (odborypilapteni). Se svými členy komunikuje osobně v odborové kanceláři, prostřednictvím telefonu a elektronické pošty. Největší díl komunikace připadá na osobní jednání, které je vždy zárukou kvalitních mezilidských vztahů.
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz