Zaměstnanecká odborová organizace

.

3C4855BA 498F 4925 AB3C 8018733FDB91„Zlo a nepravost se nesmí tolerovat, s nimi se musí bojovat!“ Jakub Matocha, předseda Zaměstnanecké odborové organizace (na fotografii).

Zaměstnanecká odborová organizace vznikla v září 2018 při společnosti DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí.

U zaměstnavatele dlouhá léta působila pouze jedna odborová organizace OS ECHO. Ovšem díky různým rozepřím a nedostatečné komunikaci mezi členy a vedením odborové organizace došlo k situaci, že zaměstnanci postupně založili další tři odborové organizace, přičemž jedna z nich se aktuálně o své působení u zaměstnavatele soudí. Tato situace poněkud znesnadňuje odborovou práci a komplikuje i jednání se zaměstnavatelem.

Zaměstnanecká odborová organizace se snaží od svého vzniku být otevřenou a důslednou organizací, kde člen a zaměstnanec je vždy stavěn na první místo. Kontakt se členy je organizován především v osobní rovině, ať už na pracovišti, anebo diskrétně v odborové kanceláři, kde jsou členové výboru organizace k dispozici zaměstnancům pravidelně několik hodin každý týden. Díky tomuto přístupu organizace oslovuje ke členství stále více zaměstnanců.

Členové odborové organizace se scházejí pravidelně na schůzích i při neformálních setkáních.

 

Odborová organizace Pila Paskov

.

IMG 1661"Odbory si zakládají zaměstnanci zpravidla ve chvíli, kdy nevidí žádnou možnost rozumné domluvy se zaměstnavatelem. Už samotný vznik odborů by proto pro něj měl být silným signálem." Jaroslav Radim Juryšek, předseda Oborové organizace Pila Paskov
 
Odborová organizace Pila Paskov vznikla v roce 2015 v reakci na dlouhodbé neakceptovatelné chování zaměstnavatele v oblasti pracovně – právních i mezilidských vztahů. Šlo již o třetí pokus o založení odborové organizace, přičemž dva předchozí se zaměstnavateli podařilo zlikvidovat. Odborová organizace založena více než stovkou zaměstnanců, což ji předurčilo k tomu, že zaměstnavatel neměl dostatek sil k její likvidaci.
Přes počáteční obrovské problémy v komunikaci s vedením firmy a jeho přístupem k odborům, se situace teprve po několika letech stabilizovala, nyní lze říci, že vztahy jsou korektní. Díky odborům je ve firmě uzavřena platná Kolektivní smlouva a na základě jednání se zaměstnavatelem se zaměstnacům každoročně zvyšují mzdy.
Odboráři se scházejí především na neformálních "Setkáních po práci", které se konají pravidelně každý druhý měsíc mimo areál zaměstnavatele. Tím je dán prostor pro otevřenou diskuzi, osobní setkání a navázání nových vazeb a přátelství. Odborová organizace připravuje každoročně v létě pro své členy Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Odborová organizace má vlastní webové a facebookové stránky, které pravidelně naplňuje. Se svými členy komunikuje elektronicky, telefonicky a osobně. V případě potřeby se po dohodě se zaměstnavatelem konají v prostorech firmy i konzultační hodiny pro zaměstnavatele.
 
 

Odborová organizace KRPA PAPER Hostinné

.

IMG 1484„Stále se setkávám s tvrzením, že není třeba být odborově organizován, protože stejně budu požívat všech výhod, které odboráři vyjednají. Kdyby takto přemýšleli všichni, zřejmě by dospěli k názoru, že odbory nejsou vůbec zapotřebí. Ale opak je pravdou. Nejde jen o to, zda se chce člověk aktivně podílet třeba na vyjednávání o mzdách a benefitech, jako spíš o to, odboráře v jejich úsilí podpořit. A podpora je opravdu zapotřebí. Protože jednotlivec nezmůže nic.“ Petr Drgáč, předseda Odborové organizace KRPA PAPER Hostinné (na fotografii).

Odborová organizace působí pod hlavičkou našeho svazu u společnosti KRPA PAPER v Hostinném od května roku 2018. V předchozích letech byla součástí Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Organizace vyjednává se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. V té současné jsou například zahrnuty odměny za odpracovaná léta. Členské schůze se konají dle potřeby, žádné další společné aktivity organizace prozatím nevyvíjí. Komunikace se členy je vedena výhradně osobně a prostřednictvím schůzí. Členové mají rozvněž k dispozici nástěnku s aktuálními informacemi.

 

Odborová organizace METRIE Loštice

.

42EE1CD8 CD83 46DA ADDE 8E4F1318847F„V odborech jsem proto, že i jeden člověk může ledacos změnit.“  Jan Poles, předseda Odborové organizace METRIE Loštice (na fotografii).

Tradice odborů v akciové společnosti METRIE, která sídlí v Lošticích, sahá do roku 1990. Od ledna 2018 je tato organizace součástí našeho svazu, do kterého přešla z Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Samotná odborová organizace byla spíše spícím subjektem, který se zaměřoval na zachování statu quo a přestal být důrazným obhájcem práv a mluvčím zaměstnanců. Výsledkem byl výrazný pokles zájmu o odborovou organizovat, která postupně klesla až ke třem desítkám členů. Vše se však změnilo s příchodem nového předsedy, Jana Polese. Ten vstoupil do odborů před šesti měsíci a téměř ihned byl zvolen předsedou. 

Mladý předseda si získal členy nejen svými razantními postoji, ale také energií, se kterou se vrhl do odborové práce. S pomocí svazu zahájil kolektivní vyjednávání, které až do jeho nástupu spočívalo pouze v podpisu dodatků kolektivní smlouvy sjednané v roce 2011. Kolektivní smlouva ani její dodatky neodrážely současnou ekonomickou situaci ani hospodaření firmy, což chce předseda spolu se svým týmem spolupracovníků změnit. Nové odbory všestranně podporují aktivity předsedy odborové organizace, které směřují k posílení role odborů a jejich atraktivity.

V současné době, která je ve znamení intenzivní práce, se členové odborové organizace scházejí denně na pracovišti a řeší aktuální problémy a situace. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

Odborová organizace  plánuje organizaci poznávacích a kulturních zájezdů i další aktivity, které povedou k vyššímu stmelení kolektivu. Ke komunikaci využívá především osobního kontaktu, elektronické nástroje prozatím nevyužívá.

 

Odborová organizace SMURFIT KAPPA Olomouc

.

IMG 6296„Po negativních zkušenostech s fungováním OS DLV jsme odešli tam, kde si nás váží a kde nejsme pouhým zdrojem financí.“ Jiří Osladil, předseda Odborové organizace SMURFIT KAPPA Olomouc (na fotografii).
 
Odborová organizace působí u zaměstnavatele, společnosti SMURFIT KAPPA s.r.o. od počátku 90. let minulého století a sdružuje přibližně polovinu všech zaměstnanců firmy. Členská základna je stabilní, předsedou je už 9 let Jiří Osladil.
Odborová organizace vyjednává se zaměstnavatelem každým rokem novou kolektivní smlouvu, která obsahuje mnohá ujednání nad rámec platné legislativy. Namátkou lze jmenovat odstupné navýšené nad rámec zákon podle odpracovaných let až o 5 měsíců, příspěvek ve výši 50 % při víkendové  práci přesčas, nebo příspěvek na penzijní připojištění, který je stanoven ve výši 3% z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal také k výplatě pěti tisícového příspěvku při dosažení 50 let věku zaměstnance, a stejnou částku obdrží zaměstnanec při odchodu do důchodu. Poměrně neobvyklým benefitem je příspěvek firmy na pohřeb pozůstalé rodině při úmrtí zaměstnance, a to ve výši 15 000 Kč.
Kromě 5 % růstu mezd v roce 2018 se zaměstnavatel rozhodl ocenit práci svých zaměstnanců podílem na hospodářském výsledku, který bude činit 25 – 150 % základní mzdy. Maximum této odměny činí 30 000.
Odborová organizace svolává dvakrát ročně členskou schůzi, Výbor se schází čtyřikrát do roka. V komunikaci se svými členy dává přednost osobnímu případně telefonickému kontaktu, periodikum, webové stránky ani facebook odborová organizace nevyužívá.
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz