V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 8427V Hostinném se ve dnech 20. a 21.října sešlo Předsednictvo svazu na svém XXI.zasedání. Hlavními projednávanými body byla aktuální situace ve svazu, výsledky hospodaření za III. čtvrletí roku 2021, informace o aktuálních právních kauzách, ve kterých svaz zastupuje jednotlivé členy a příprava Školení pro zástupce členských organizací.

Projednán byl rovněž stav Sociálního fondu a byly navženy parametrické změny ve výši vyplácených dávek. Projednávala se i příprava prosincového Shromáždění svazu, které se uskuteční 9.12.2021, dále Plán činnosti pro rok 2022, vyjednávání nabídky rekreace pro další rok a příprava návrhu rozpočtu svazu na příští rok. 

Zápis z jednání je přístupný členským organizacím v intranetu.
(SNO)

 

 

PŘIPRAVUJEME ŠKOLENÍ Z OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA

.

hei option 4Pro naše členské organizace chystáme na začátek měsíce listopadu Školení z oblasti pracovního práva. Jde o oblast, které je pro odborovou práci stěžejní a která nás provází každým dnem. Stále jsme konfrontováni tím, že musíme řešit řady situací, kdy zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé čelí otázkám, ke kterým potřebují fundované stanovsko od odborů. Proto je nebytně nutné si udržovat rozhled a povědomí o tom, co umožňuje či zakazuje poněkud nepřehledná legislativa a řady předpisů v oblasti pracovního práva.

Školení povede zkušený lektor a odborník v oboru pracovního práva JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Naposledy se takové školení konalo již před delším časem, v roce 2018. Díky pandemii jsme museli řadu akcí a aktivit odložit, proto jsme rádi, že se opět vracíme k tomu, že stále vzděláváme zástupce našich členských organizací.

Nyní budou tedy mít funkcionáři našich členských organizací možnost seznámit se se všemi novinkami, které se za tuto dobu udály v celé oblasti a dozvědět vše potřebné pro svoji každodenní odborovou činnost, aby mohli pomáhat nejen svým členům, zaměstnancům, ale i zamětsnavatelům, kteří mnohdy neví, jak mají některé situace řešit.

Školení se bude v konat v úterý 2. listopadu v Olomouci. Moc se na všechny nahlášené účastníky těšíme.
(SNO)

 

NOVÁ SITUACE A VÝZVA PRO ODBORY

.

Nove odbory rgb negVolby do Poslanecké sněmovny jsem za námi. Mnohým občanům tyto volby připravily nemilé překvapení a jejich jednoznačné výsledky předznamenávají změny, ke kterým nutně pravicová vláda, Poslanecká sněmovna i Senát budou přistupovat a tak realizovat své programy. Žádná levicová strana totiž nyní není zastoupena v žádné vládní instituci.

Pro nás, odboráře je to situace nevídaná a klade před nás více otázek a obav, než kdy v minulosti. I když z úst některých představitelů stran, které volby vyhráli zaznívá, že situace z dob vlád M.Topolánka a P.Nečase se nebude opakovat, a nebude docházet k tupým škrtům a k likvidaci sociálního státu. Kdo jim však může věřit?

Za této situace je tak naše odborová role, síla, aktivita a jednota více než kdy jindy důležitá a nezbytná.

Když tedy levicové strany totálně ve volbách pohořely, budeme muset na vládní kroky a ochranu zaměstnanců dohlížet sami a kontrolovat tak, aby nedocházelo k osekávání práv zaměstnanců, snižování hodnoty práce a omezování sociálních jistot.

Náš svaz je k tomu připraven a nabízí možnost zapojit se do naší činnosti, ať už ve formě individuálního členství, či aktivním zakládání nových odborových organizací přímo na vašich pracovištích. PŘIDEJTE SE!
(SNO)

 

7. ŘÍJEN - SVĚTOVÝ DEN ZA DŮSTOJNOU PRÁCI

.

ED4CB9E0 3B6B 4B34 97CD 150067C25EB0Na dnešní den připadá Světový den za důstojnou práci, který se připomíná od roku 1999. Důstojná práce by v principu měla zaručovat důstojnost člověka, a dále mu zajistit přiměřený příjem, respektive existenční jistoty a taktéž přebírat odpovědnost za životní prostředí.

Mezinárodní organizace práce rovněž přitom stanovila i tyto klíčové principy důstojné práce:

SMYSLUPLNOST – má práce je v dobrém smyslu slova produktivní, mohu ji ovlivňovat, tvořit; mohu plnit zodpověné úkoly; má práce zároveň přispívá rozvoji lidstva.

SVOBODA – mohu si práci zvolit (či práci opustit) a cítím se svobodný k vyjádření svých zájmů.

ROVNOST – v mém pracovním prostředí jsou respektovány stejné příležitosti, rovnost pohlaví, sociální integrace.

BEZPEČÍ – ve své organizaci vnímám kvalitu pracovních podmínek, zachované bezpečí na pracovišti; moje pracovní doba je důstojná a mohu tak sladit rodinný a pracovní život.

OCHRANA PRÁV – mohu uplatňovat právo hájit své zájmy, právo na informace, právo se sdružovat; v práci jsou dobré podmínky pro sociální dialog, je zde zajištěna ochrana mého zdraví.

SPRAVEDLIVÁ ODMĚNA – moje mzda je pravidelná, dostatečná a férová; zaměstnavatel mi poskytuje potřebné sociální zajištění.

LIDSKÁ DŮSTOJNOST - je v mé práci zřejmá z jednání nadřízených; vnímám zde kolegialitu a podporu, mám příležitost ke kariérnímu růstu i seberealizaci.

Nezbývá tedy, než si takovou práci nejen přát, ale za ni i bojovat. Třeba prostřednictvím odborového organizování sebe i svých spolupracovníků.
(SNO)

 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ POMALU STARTUJE

.

headway 5QgIuuBxKwM unsplashV těchto týdech v odborových organizacích finišují přípravy návrhů pro kolektivní vyjednávání na rok 2022. Základem vyjednávání kolektivních smluv i nadále zůstává jednání mzdách, benefitech a sociálních programech.

Letos bude vyjednávání ovšem v lecčems jiné. Třeba v tom, že se velmi rychle rozhýbala inflace, že rostou ceny, roste poptávka po zaměstnancích, kteří jsou nyní více než kdy v minulosti přetahováni a kupováni mezi firmami, že firmy neustále přehodnocují své krátkodobé i střednědobé ekonomické vyhlídky a tím se stávají nejsitými ve svých slibech atd.

Jde totiž mnohdy o velmi dynamické změny, kdy se zakázky jeden den na firmy valí ze všech stran a druhý den je vše jinak a zaměstnanci jsou přeřazováni na jiné práce. Proto bude vyjednávání složitější než v dobách, kdy se buď dařilo, anebo byla krize. Mnozí zaměstnavatelé už nyní hlásí, že trh je jako na houpačcce a hodlají být při jednáních opatrní.

Naproti tomu, jsou ovšem mnozí zaměstnavatelé z důvodu nedostatku pracovníků přístupní debatám o růstu či úpravě mezd. A zde je úloha odborů nezastupitelná a vyjednávání smluv nejdůležitější, protože se v této oblasti stále častěji objevuje nárůst případů nerovného odměňování a diskriminace. Nově nabíraní zaměstnanci totiž často mívají vyšší nástupní mzdu, než zaměstnanci dlouhodobě pracující na stejných pozicích.

Inflace je nyní nevyzpytatelná a lze přijmout odhad, že její střední hodnota pro příští rok bude oscilovat okolo 3,5%. Proto je otázka mezd a jejího růstu klíčová. I když nyní ještě nevíme o kolik vzroste minimální mzda, je jisté, že poroste, neboť to je nyní již naprosto nevyhnutelné ... A stejné to musí být i ve firmách. Dle informací z jednotlivých organizací je jejich startovací vyjednávací úroveň garance růstu mezd nejméně o 5-10%. 

Odborové organizace čekají nelehká jednání, ovšem cíl by měl být společný spolu se zaměstnavateli, aby firmy prosperovaly, zaměstnanci měli stabilní práci a za ni dostali spravedlivou a důstojnou mzdu.
(SNO)

 

V OLOMOUCI SE SEŠLI ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

.

IMG 0154Ve čtvrtek 9.září se v Olomouci sešli zástupci členských organizací našeho svazu na XII. Shromáždění. Toto jednání a fyzické setkání se uskutečnilo po delší době, kdy se předchozí Shromáždění konaly pouze ve formě korespondenční z důvodu omezení v souvislosti s pandemií.

Na programu jednání byla řada bodů, především pololetní účetní závěrky hospodaření svazu a výsledků hospodaření svazu v oblasti rekreace. Byla vyhodnocena dosavadní činnost svazu a Předsednictva a byly představeny nové organizace, které se v tomto roce staly novými členy našeho svazu.

Pravidelným bodem každého Shromáždění je vyhodnocení hospodaření se Sociálním fondem svazu, ze kterého bylo jednotlivým členům od založení svazu vyplaceno již více než půl milionu korun.

Účastníci mimo jiné schválili plán činnosti na další období a uspořádání školení z oblasti pracovního práva v termínu 2.listopadu v Olomouci.

Další Shromáždění svazu se uskuteční 9.12. v Olomouci.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz