MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZU

.

Nove odbory rgb negV pondělí 17. června se v Olomouci sešlo mimořádné shromáždění našeho svazu, aby prodiskutovalo ekonomické a organizační záležitosti týkající se fungování a chodu Nových odborů. Zúčastnily se ho tři čtvrtiny členských organizací, přičemž některé z nich byly zastoupeny i více členy. Shromáždění bylo vedeno formou kulatého stolu, což posílilo pocit sounáležitosti jednotlivých členů s celkem.

Vzhledem k ekonomické situaci svazu bylo rozhodnuto, že vedoucí tým bude posílen o pozici hospodáře, kterým se stal ekonom Tomáš Vokoun. Úkolem hospodáře bude, ve spolupráci s Předsednictvem a Dozorčí radou, stabilizovat ekonomiku svazu a usilovat o vyrovnaný, v budoucnu přebytkový, rozpočet. To se neobejde bez rozpočtových škrtů.

Na Nových odborech si ceníme především toho, že jsou orientovány na lidi,“ řekla po Shromáždění Miroslava Chromá, předsedkyně Odborové organizace Centra služeb pro seniory Kyjov. „Myslíme si, že ekonomická stránka, byť je důležitá, není zásadní. Proto plně souhlasíme s navrhovanými rozpočtovými úsporami. Pro nás jsou nejcennější lidské vazby a vzájemná pomoc, které se nám od svazu dostává v plné míře.

Předsednictvo svazu vyzvalo členy k vyšší participaci na činnosti svazu, především v oblasti ideového směřování a propagačně-marketingových aktivit. Některé z členských organizací přímo na místě deklarovaly svou připravenost k účasti na aktivitách svazu, celkově se členové shodli na potřebě hlubší provázanosti a kvalitnější, dostupné komunikace.

Bylo velmi povzbuzující dnes cítit podporu a zájem od funkcionářů členských organizací. Je to skvělý počátek prohloubení vzájemné spolupráce pro další růst a budoucnost našeho společném svazu.“ zhodnotil průběh Shromáždění předseda Jaroslav Juryšek
(SNO)

 

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI DĚTSKÉ PRÁCI

.

4627106E 5BDE 49CE B5E2 9F641554A37E12. červen se z iniciativy OSN a Mezinárodní organizace práce připomíná jako Světový den boje proti dětské práci. Počet dětí, jimž každodenní těžká práce znemožňuje školní docházku a přirozený rozvoj, je alarmující: celosvětově jde o 152 milionů dětí(!), především v Africe a Asii, z nichž téměř tři čtvrtiny pracují v zemědělství.

Mezinárodní společenství se zavázalo vymýtit dětskou práci do roku 2025 (jde o jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje vyhlášených OSN). Velká Británie, Austrálie, Francie a Nizozemí už přijaly zákony, které zavazují firmy k tomu, aby problém dětské práce ve svých dodavatelských řetězcích řešily. Další země podobnou legislativu nyní chystají.

Dokud se ale rodiny zemědělců ze zemí zatížených dětskou prací nebudou schopny důstojně uživit díky výnosům z prodeje vlastních výpěstků a místní mladí lidé nebudou mít dostatek příležitostí najít si slušnou práci, bude obtížně dětskou práci vymýtit. Dětská práce je přitom součástí začarovaného kruhu chudoby: pokud dítě musí už v raném věku pracovat a nemá možnost chodit do školy, nemá dostatečné vzdělání a má tak mnohem menší šanci na to, si v dospělosti najít kvalifikovanou práci.
(SNO)

 

VYŠŠÍ MZDY PRO UKRAJINCE – A CO TI DALŠÍ?

.

wallhaven nkqq8qVláda na svém pondělním zasedání schválila nárůst povoleného počtu zaměstnanců z Ukrajiny. Ročně by mělo jít o 19 600 až 40 000 osob, přičemž projekt údajně cílí na kvalifikované síly. Součástí rozhodnutí je i klauzule o výši mzdy těchto zaměstnanců, která by měla činit 1,2 násobku zaručené mzdy dané profese.

Předseda našeho svazu k tomu podotýká: „Import levné pracovní síly z východu právě proto, že je levná, se v mnohém podobá transferům levných pracovníků do Ameriky v období otroctví. Z našich zkušeností vyplývá, že se zahraniční pracovníci skutečně mnohdy stávají novodobými otroky. Není výjimkou, že týdně pracují 70 a více hodin. Zaměstnavatelé rádi využívají jejich neznalosti jazyka, pracovního práva a prostředí v kombinaci s jejich zájmem vydělat si více peněz.“

Přitom v Evropské unii je bez práce přibližně 16 milionů lidí. Nevíce je nezaměstnaností postiženo Řecko, Španělsko a Itálie. Nabízí se otázka, proč naše vláda neláká právě tyto potenciální pracovní síly?

„Odpověď je jednoduchá. V těchto zemích totiž není levná pracovní síla,“ říká Jaroslav Juryšek a pokračuje: „Ve vztahu k občanům Ukrajiny, ale i dalších občanů mimo EU, je naprosto nezbytné, aby náš stát garantoval uznávání kvalifikací a vzdělání zaměstnanců pocházejících z východu. Je povinností státu zajistit rovné podmínky ve všech oblastech zaměstnání, a to jak pro domácí, tak i zahraniční zaměstnance.“

Jsme přesvědčeni, že za odvedenou práci by měla být vyplacena důstojná odměna bez ohledu na to, jaké národnosti pracovník je. V Česku pracují za dumpingové mzdy mnozí zahraniční pracovníci. Jich se však výše uvedené ustanovení netýká. Opatření, které vyzdvihuje jednu skupinu na úkor ostatních, nemůže vytvářet spravedlivé prostředí a jen přispívá k dalšímu dělení společnosti.
(SNO)

 

ROBOTIZACE KOLEM NÁS

.

5AE5E765 E8A4 47F9 A34E 1086C773778DV posledních týdnech se v médiích objevily informace o propracovaném systému výpovědí v korporaci Amazon. Lidé jsou zde nepřetržitě monitorováni a jejich výkony vyhodnocuje počítač. Jestliže udělají chybu nebo je jejich tempo pomalejší, dostávají varování, školení nebo výpověď.

Jak se už v roce 2015 vyjádřil viceprezident Amazonu pro Evropu Roy Perticucci: „Nejuniverzálnější stroj, jaký máme, je člověk. Proto musíme lidskou práci využívat zodpovědně.“ (pro idnes.cz/Technet.cz) Toto zdánlivě oceňující tvrzení je však obrovskou nehorázností. Zároveň jsou jím zcela odkryty karty vládnoucích elit, které si člověka a jeho práci vůbec neváží, ale touží ji ale „zodpovědně“ využívat. Proto nasazují pracovníkům čidla monitorující každý jejich pohyb, proto pracovní výkony sleduje odlidštěný počítač.

Manažeři pak mohou tvrdit, že jde o maximálně etický způsob hodnocení lidské práce, neboť do něj nezasahují emoční faktory vzájemných vztahů. Zapomínají však na jedno – počítače samy nevyvinuly algoritmy hodnocení pracovních výkonů ani stupnici odměn či výtek. Jde o dílo člověka. Člověka, který touží po stále vyšších ziscích a nekonečném rozvoji. Člověk, který touží ovládat a maximálně vykořistit toho druhého, který je v postavení podřízeného pracovníka.

Nikoliv počítače, ale lidé jsou lidem vykořisťovali a otrokáři. A proto je zapotřebí důsledně bojovat proti odlidštění pracovních vztahů, a i v době 4.0 vědecké revoluce mít na mysli blaho celé společnosti, nikoliv jen její nejbohatší části.
(SNO)

 

DEKOLONIZACE A DNEŠEK

.

9CDF4FF6 76F3 4C8C 8B0A 611EB336DE6AV předposledním květnovém týdnu si připomínáme osudy lidí, kteří na územích kontrolovaných koloniálními velmocemi jako byla Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Nizozemí, Belgie Itálie a Japonsko a několika dalších, méně významných. Mohlo k nim patřit i Československo, pro které však epizoda s Togem skončila neúspěchem.

Kolonizace je v lidských dějinách vždy spojena s expanzí na území jiného národa, jeho záborem a jeho postupnou, násilnou i nenásilnou, asimilací. Stovky let byla považována na legitimní nástroj hospodářského rozvoje i jakési právo silnějšího, které bylo prezentováno jako vývoz civilizace mezi barbary.

Teprve světový vývoj po 2. světové válce přinesl mohutný rozvoj dekolonizace, a to především v afrických zemích. Nejednalo se však o první vlnu rozpadu koloniálních panství, například v amerických zemích tento proces probíhal na přelomu 18. a 19. století. Afrika si však na svou nezávislost musela počkat dalších téměř dvě stě let. Ve dnech 23. – 25. května 1963 se v etiopské Addis Abebě konala konference nezávislých zemí Afriky, z jejíhož popudu vznikla Organizace africké jednoty (OAJ) a 25. květen se stal Dnem africké svobody.

Nástupkyní OAJ se stala Africká unie, ale problémy, se kterými se potýká, se příliš neliší od doby, kdy se signatáři dohody shodli na nutnosti budování solidarity, prohloubení spolupráce a obraně suverenity a nezávislosti. Vinou rozdílných lokálních i nadnárodních zájmů se některé, kdysi slibně se rozvíjející státy, zhroutily, další žijí navenek jako samostatné státy, ale ve skutečnosti v područí cizích zájmů a kapitálu. Korupce, klientelismus, zhoršující se klimatické a katastrofální životní podmínky vzbuzují v lidech oprávněnou touhu po lepším životě.

Přirozenou reakcí světového společenství by měla být společná snaha o zajištění základních životních potřeb, míru a bezpečnosti, a to bez ohledu na zisk. V krátkodobém horizontu se vydrancování chudých zemí jeví jako výnosné, ale takový postoj je velmi krátkozraký. Ve starých kulturách se, v mnoha obměnách, objevuje myšlenka, že není správné dát hladovějícímu rybu, ale je správné naučit ho lovit.

Můžeme tedy říci, že není správné vytvořit si ze zemí třetího světa odbytiště a levný rezervoár zdrojů, ale je správné naučit je s těmito zdroji zacházet, využívat pro svůj vlastní rozvoj a především o nich suverénně rozhodovat bez tlaku nadnárodních sil.
(SNO)

 

DEN VÍTĚZSTVÍ

.

fotorcreated 53Na dnešní Den vítězství připadá již 74 výročí konce druhé světové války. Největšího, nehroznějšího, nejglobálnějšího, nejsurovějšího válečného konfliktu, který kdy, tato planeta pod vládou lidí zažila. V rámci tohoto konfliktu se nám podařilo usmrtit více než 60 milionů lidí a ukázat si vzájemně, jak nenávistní, bezohlední a bezcitní dokážeme jako lidé být.

Je to den, který by neměl být zapomenut, stejně jako celý tento krvavý konflikt a den, kdy bychom si každým rokem měli společně vzpomenout na všechny ty hrůzy a být vděční, že můžeme žít v míru.

Celá druhá světová válka, stejně jako všechny válečné konflikty v historii lidstva, byla zbytečná a ukázala tu nejtemnější stránku duše mnoha lidí. A právě proto, ve světle této hrůzy se zrodila myšlenka, spíše touha a vůle k tomu, aby se toto již nikdy neopakovalo. Tak byl položen základ pro organizaci, kterou každý zná, ale málo kdo o ní ví více, než jak se jmenuje a kde sídlí. Řeč je o OSN, Organizaci spojených národů. Byla ustavena deklarací 26.6.1945 s tím, že v platnost vstoupila 24.10.1945. To je také den prohlášený za Den spojených národů. Náš stát (ČSR) patří mezi 50 zakládajících zemí.

Tato celosvětová organizace spojuje téměř všechny státy světa (193) a zahrnuje pod sebe ohromné množství organizací a činností. Mezi ty nejznámější jistě patří například Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO), Světová zdravotnická organizace (WHO), Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) a rovněž i Mezinárodní organizace práce (ILO).

I když má tato organizace množství problémů a ohromné množství kritiků, je potřeba vidět především ideály a pozitivní myšlenky na kterých právě v období onoho největšího konfliktu byla utvářena a stavěna. Je to schopnost se poučit z historie i vlastních chyb a na tomto základě budovat něco nového, lepšího.

A tak si přejme, aby se takovýto globální konflikt již nikdy neopakoval, aby lidé na celé zemi už pochopili, že jsme si všichni sousedy a jsme si rovni a že jiné místo, než tuhle planetu nemáme. Aby se posilovala mezi státy, národy a lidmi vzájemná tolerance a solidarita.
(SNO)


Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz