VÝVOJ EKONOMIKY - MÁME SE PŘIPRAVIT NA PÁD?

.

B240C247 CFEF 4D59 90DB 1C45641F1629Teorie ekonomických cyklů hovoří celkem jasně o několika fázích vývoje – depresi (nejnižší bod), konjuktuře, vrcholu a recesi. Tyto cykly mohou být krátkodobé, trvající 18 až 40 měsíců, střednědobé, které se počítají na 8 až 10 let a dlouhodobé v délce 20 – 50 let (sem patří známé Kondratěvovy vlny).

Politici, kteří se dostávají k moci, se snaží hospodářské cykly ovlivňovat. Podle sociologů se první rok nebo dva po volbách zavádí přísný režim, který sice snižuje inflaci, ale zároveň produkuje vyšší nezaměstnanost. Ve druhé části vlády, v jejímž závěru nadcházejí nové volby, si politici jako kouzlem začínají uvědomovat nutnost posilování ekonomiky a sahají k opatřením jako je snižování daní nebo zvyšování vládních výdajů. Vycházejí ze zjištění, že občan si pamatuje předvolební konjunkturu a zapomene na předchozí recesi. V jaké fázi hospodářského cyklu se nacházíme nyní?

Naše silně proexportní politika navázaná z velké části na německou ekonomiku prozatím stále ještě vykazuje známky růstu. Podle Analýzy vývoje ekonomiky, kterou v červnu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zůstává již čtvrtý kvartál meziroční růst reálného HDP na hodnotě 2,6 %. Za tento růst vděčí ekonomika spotřebitelské poptávce, která je výrazným znakem nízké nezaměstnanosti a růstu mezd. Nicméně i MPO upozorňuje, že bylo nuceno snížit odhad tempa růst HDP pro letošní rok na 2,5 %. Ještě v dubnu přitom ministerstvo očekávalo téměř 3 % růst. Důvod? Vývoj ekonomické situace v zahraničí, které dominuje obchodní válka Spojených států s ostatními zeměmi, především Čínou, ale také Evropskou unií, nepřehledná situace kolem brexitu a nebezpečí zpomalení evropských, především německé, ekonomiky. Ta chystá kroky, jak recesi, která se už nyní začíná projevovat problémy na pracovním trhu, zmírnit. Má jít především o oblast energetického zajištění domácností, podporu krátkodobých pracovních úvazků nebo posílení sociálních opatření.

Toto jsou varovné signály, které by měly vést k obezřetnosti a především k připravenosti reagovat na nastupující změnu. Je dobré si uvědomit, že teorie hospodářských cyklů je především obrazem nerovností, které produkují výkyvy a s tím související zhoršující se životní podmínky. Houpačka je zcela jistě krásnou dětskou hračkou, ale pokud by se měla stát definicí života, pak je třeba ji co nejrozhodněji odmítnout. Základním lidským právem a požadavkem je klid a stabilita, a to nejen pro elity a jejich pomocníky, ale pro všechny obyvatele. Připomeňme si to ve chvílích, kdy budeme poučováni o nezbytnosti ekonomických cyklů.
(SNO)

 

DOVOLENÁ NA CHORVATSKÉM POBŘEŽÍ JE UŽ ZA NÁMI

.

20190706 180631Dovolená na chorvatském pobřeží, kterou organizoval náš svaz, je už jen krásnou vzpomínkou.
Letos potřetí jsme se společně vypravili do krásného prostředí slunné Dalmácie, kde nás vlídně přivítalo oblíbené letovisko Biograd na Moru. Několik desítek odborářů a jejich rodin se ve dvou turnusech rekreovalo v známém prostředí a zázemí. Zajištěno měli nejen ubytování a stravu, ale možnost výběru z několika zajímavých výletů, například celodenní výlet do NP Krka s návštěvou úchvatných vodopádů a plavbou po Visovackém jezeře anebo celodenní plavba do NP Kornati. Největší radost dělaly odborářům, a především dětem, čisté a prostorné pláže a azurově modré moře.

Těší nás, že se v uplynulých třech sezónách dostaly k moři více než dvě stovky našich odborářů. A protože je naším zájmem nabízet stále nové a zajímavé možnosti rekreace, budeme pro další rok připravovat jiné atraktivní destinace. Věříme, že si je naši odboráři oblíbí stejně, jako Biograd na Moru.
(SNO)

 

JMÉNA ODBORÁŘŮ SMÍ ZŮSTAT TAJNÁ – VERDIKT KRAJSKÉHO SOUDU VE VĚCI SPORU CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE A ODBORŮ

.

1EA68D62 A89C 4F78 A2E3 3A484D85469CZaměstnavatel nemá právo žádat odtajnění jmen odborářů a z tohoto důvodu žádat o zrušení odborové organizace. Takové bylo včerejší rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě reprezentovaného soudcem Vladimírem Janšou.

Soudním jednáním vyvrcholilo napětí mezi Odborovou organizací při Církevní konzervatoři Opava a zaměstnavatelem, Církevní konzervatoří zřízené Německým řádem Bailivia Čechy, Morava a Slezsko. Odborová organizace vznikla v reakci na zhoršující se podmínky zaměstnanců školy, kteří byli nuceni přistoupit na systém zaměstnání ve třech různých typech smluv – přímé pedagogické činnosti, nepřímé pracovní povinnosti hrazené formou autorského honoráře a Dohodou o provedení práce.

Ve chvíli, kdy se odborová organizace proti zaváděnému systému ohradila, pokusil se zaměstnavatel o její pacifikaci. Vyvíjel hrubý nátlak na zaměstance a využil i možnosti hmotných trestů, které zavedení nového systému odměňování připouští.
„Učitelé jsou zaměstnáváni na 50 procent úvazku a zbytek je hrazen autorským honorářem, který představuje samostatnou smlouvu a může být pedagogovi kdykoliv odejmut,“ vysvětluje předsedkyně odborové organizace Jitka Kimmelová a dodává: „Může se tak stát, že učitel přinese domů měsíční výdělek ve výši deseti tisíc hrubého.“

Kvůli zhoršujícím se podmínkám se odborová organizace obrátila na několik odborových subjektů, žádný z nich však její volání o pomoc nevyslyšel.

„Zaměstnavatel nám začal zadržovat i poštu, která chodila na nahlášené sídlo odborové organizace shodné se sídlem zaměstnavatele,“ vzpomíná Jitka Kimmelová. „Posledním dopisem, který jsme dostali, byl leták Svazu Nové odbory, který zval ke spolupráci. Neváhali jsme a svaz oslovili. Byl to jediný odborový svaz, který se za nás nejen postavil, ale také účinně a profesionálně pomohl.“

Naše členské organizace vyjadřovaly svou podporu těžce zkoušeným kolegyním. Za všechny jmenujme Odborovou organizaci Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. nebo Odborovou organizaci ORPA Lanškroun.

„Chtěl bych touto cestou podpořit členy Odborové organizace při Církevní konzervatoři v Opavě v jejich právoplatném úsilí a snaze spolupracovat se svým zaměstnavatelem. Z našeho pohledu je tento útok na odbory opravdu hanebný.“ Jiří Toporský, předseda

„Jménem odborové organizace OPRA Lanškroun Vám vyjadřuji plnou podporu. Pevně věřím ve Váš úspěch při soudním líčení.“ Michal Kovář, předseda

„Velice si ceníme úžasné podpory Svazu Nových odborů, jejich pomoci a právní podpory, bez které bychom určitě tento soudní spor nedokázali vyhrát,“ říká jménem všech členů své odborové organizace předsedkyně. „Jasné stanovisko soudce Vladimíra Janši, který potvrdil, že i odborové organizace s tajnými členy jsou naprosto legitimní a zaměstnavatel je musí akceptovat, je pro nás povzbuzením v další činnosti. Věřím, že naše společné vítězství může pomoci i dalším organizacím a srdečně je zveme do našeho středu,“ uzavírá Jitka Kimmelová.

Útok na samotnou podstatu existence odborů neunikl pozornosti médií. Česká tisková kancelář se své zprávě věnovala nejen výsledku soudního řízení, ale také tomu, co bylo spouštěčem celého konfliktu – mzdovému řádu nastavenému zaměstnavatelem (ZDE). Česká televize přinesla zprávu v sekci nových médií (https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2877962-soud-zamitl-navrh-na-zruseni-odboru-opavske-konzervatore-jmena-clenu-pry-odbory) a podrobnou reportáž v rámci Událostí v regionech (9. minuta, 12 vteřina, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030724-udalosti-v-regionech)
(SNO)

 

ÚTOK NA ODBORY - ZAMĚSTNAVATEL SE SOUDNĚ DOMÁHÁ ZRUŠENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE!

.

Nove odboryNaše členská Odborová organizace při Církevní konzervatoři Opava, čelí bezprecedentním útoku ze strany zaměstnavatele, u kterého působí. Jeho chování, kdy zaměstnancům vyhrožuje propuštěním, nevyplácením odměn za odvedenou práci nebo svévolným snížením úvazku, nese, dle našeho názoru, všechny známky porušování svobody sdružování a shromažďování.

Naše členská odborová organizace vznikla jako obrana zaměstnanců proti šikaně, bossingu a svévolnému porušování školského zákona ze strany zaměstnavatele, Církevní konzervatoře zřízené Německým řádem Bailivia Čechy, Morava a Slezsko.

Zaměstnavatel vyvíjí hrubý nátlak na zaměstnance s cílem znemožnit odborové organizaci výkon práv dle Zákoníku práce a Českou republikou ratifikovaných mezinárodních úmluv a soudní cestou se domáhá jejího zrušení.
Vyjadřujeme plnou podporu naší členské organizaci a jsme připraveni její zákonná práva a zájmy tvrdě hájit.
Soudní líčení se bude konat zítra, 24. července v 8.30 u Krajského soudu v Ostravě. O jeho průběhu budeme informovat.
(SNO)

 

DOBA DOVOLENÝCH A ODPOČINKU NASTÁVÁ

.

AE805D07 5069 48A1 AEB9 1282CA5C6570Kolegové, odboráři, přátelé,

nastává jedno z nejoblíbenějších období v roce, doba horkých letní dnů, sladkých prázdnin a vytoužených dovolených. Každý z nás má právo na zasloužený odpočinek a načerpání nových sil a velmi bychom si přáli, aby toto právo zaměstnavatelé plně respektovali.

Také vedení našeho svazu čeká letní zvolnění, zároveň však také spousta úkolů, které jsme si vytýčili na Mimořádném shromáždění konaném 17. června v Olomouci. A tak se i v době letních dovolených sejde Předsednictvo spolu s Dozorčí radou, aby společně připravili podmínky pro další chod svazu.

Jedním z důležitých úkolů bude příprava zářijového setkání v Ludvíkově, na kterou tímto znovu zveme všechny naše odboráře. Těšíme se, že se setkáme nejen s těmi, kteří přijedou na celý pobyt, ale také s těmi z vás, kteří se nemohu zdržet déle.

Přejeme Vám všem příjemné prožití léta, bohaté zážitky z cest tuzemských i zahraničních a vydatný odpočinek.
S nástupem podzimu se těšíme na setkání a další společnou práci.

Předsednictvo a Dozorčí rada

 

ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY – JAKÉ ZMĚNY PŘINESE?

.

3F74A2C3 E75B 4AF0 ABE6 AF833709BCE9Od 1. července letošního roku vchází v platnost novela zákona č. 32/2019 Sb., zákoníku práce, která ruší třídenní karenční dobu. Pojďme se společně podívat, jaké změny tato úprava přinese.
 
Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance ze superhrubé mzdy 25% příspěvek na sociální pojištění, ze kterého jde 21,5% na důchodové pojištění, 2,3% na nemocenské pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti. Po nabytí účinnosti novely zákoníku práce se zaměstnavateli snižují odvody na nemocenské pojištěné o 0,2% procentního bodu. Do státní pokladny tak odvede 2,1%.
Tímto krokem se sníží superhrubá mzda ze 134 na 133,8%.
 
A co tato změna přináší zaměstnanci?
Prvních 14 dní čerpá nemocný zaměstnanec náhradu mzdy, která činí 60% průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí. Od 15. dne nemoci vzniká zaměstnanci nárok na nemocenské dávky, a to takto:
Od 15. do 30. dne   ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu
Od 31. do 60. dne   ve výši 66 % redukovaného vyměřovacího základu
Od 61.  dne              ve výši 72 % redukovaného vyměřovacího základu 
Nemocenská může být dlouhá maximálně 380 dní.
 
POZOR!
Zaměstnanci vzniká nárok na náhradu mzdy od první zameškané směny, nikoliv od prvního dne nemoci! Náhrady mzdy totiž zaměstnanci náleží pouze za zameškané směny a svátky, nikoliv za kalendářní dny.
Významnou roli hraje rovněž to, zda zaměstnanec pracuje v rovnoměrně nebo nerovnoměrně rozvrženém systému pracovní doby. Jestliže má zaměstnanec sjednánu rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku, platí zaměstnavatel náhradu mzdy od pondělí, a to i v případě, že zaměstnanec onemocněl například v sobotu.
Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době rovněž platí pravidlo, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy od první zameškané směny. Pokud má například zaměstnanec naplánováno od neděle do úterý volno a onemocní v pondělí, vzniká mu nárok na náhradu mzdy od středy, která měla být jeho prvním pracovním dnem.
Lékař může zaměstnance uznat práce neschopným se zpětným datem, a to až 3 dny, výjimečně, po schválení správou sociálního zabezpečení, i s delší prodlevou. Často se setkáváme s dotazem, podle jakých pravidel bude zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy, jestliže zaměstnanec navštíví lékaře 1. července a ten jej uzná práce neschopným od 30. června. Zde platí, že pro uznání nároku na náhradu mzdy je rozhodné datum uznání zaměstnance práce neschopným, nikoliv datum vystavení potvrzení lékařem.
(SNO)
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz