DÍLČÍ ÚSPĚCHY VE VĚCI DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH NA ČESKO-POLSKÉ HRANICI

.

B61855C7 00B4 4526 B804 A730DA14056EJak jsme před časem podrodně informovali, náš svaz ve spolupráci s polskou Dolnoslezskou NSZZ Solidaritou již dva roky intenzivně jedná s představiteli podnikatelů, hospodářských sdružení a státní správy o řešení situace v Česko-polském pohraničí.

Jde o dlouhodobé omezení rozvoje krajských příhraničních regionů, kde jsou v současnosti existující dopravní omezení, která mají silně negativní vliv na rozvoj podnikání a na zaměstnanost v příhraničí. Především jde o oblast dopravy a přepravy zboží přes státní hranici. V celém regionu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, existují pouze dva silniční přechody, které neomezují průjezd nákladních vozidel. Konkrétně Harrachov a Náchod. Toto je natolik limitující a omezující, že rozvoj místních firem a zaměstnanosti je z toho důvodu negativně ovlivněn. Proto spojil náš svaz své síly s polskými odboráři a inicioval řadu jednání a setkání s cílem problém otevřít a řešit jej.

Jak nyní říká předseda svazu Nové odbory J.R.Juryšek: "Po řadě jednání a schůzek se začíná ukazovat, že naše práce nebyla marná. Firmy z broumovska se nám ozývají a děkují, že jsme problematiku otevřeli nejen na místní úrovni, ale i ve vedení Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského Vojvodství. Došlo totiž k zásadním změnám v udělování výjimek z dopravních omezení. Místní firmy na ně snadněji dosáhnou a jsou vydávány dlouhodobě." Dále uvádí: "Pomalu se začíná měnit i přístup samospráv, které si konečně uvědomují, že podnikatel zaměstnávající jejich občany není nepřítel. Problém sice není plně vyřešen a odstraněn, ale tyto dílčí změny zmírňují negativní dopad zastaralých smluv a omezení." 

Náš svaz proto bude i nadále iniciovat změnu legislativy a mezinárodní smlouvy s Polskem, která na upraví pohraniční režim tak, aby odpovídal dnešní době a výdobytkům sjednocené Evropy.
(SNO)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

.

Nove odbory rgb negUpozorňujeme, že s ohledem na aktuální krizový vývoj současné pandemie se od 13.3. do odvolání ruší všechny akce svazu a vedení svazu se nebude účastnit žádných akcí, jednání a nebude navštěvovat členské organizace!!! Elektronické komunikace se toto opatření netýká a svaz i nadále normálně zajišťuje veškerý servis pro své členy!
(SNO)

 

 

ODBORY V BROUMOVĚ SLAVÍ ÚSPĚŠNÉ VYJEDNÁVÁNÍ

.

F6E69024 20B4 4832 BA37 D1C5D52EDDC0Po relativně krátkém vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2020 v Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. se podařilo nalézt odborům shodu s představenstvem a uzavřít tak Kolektivní smlouvu s účinností zpětně k 1.1.2020.

Jak uvádí dlouholetý předseda Odborové organizace Lesní společnost Broumov Jaroslav Pleticha: “Oceňuji především sociální a věcný přístup vedení firmy k vyjednávání o mzdových tarifech a dalších benefitech pro zaměstnance. Nakonec jsme se dohodli, že všem dělníkům zpětně vzrostou jejich tarify průměrně o 9,5%!”. A dodává: “Je to nejvyšší nárůst mezd za poslední roky. Celkový mzdový průměr rovněž ovlivní i plánovaná výplata tzv.třinácté a čtrnácté mzdy v pololetí a na konci roku. Jelikož jde o těžkou práci v ne příliš atraktivním oboru s tradičně nižšími mzdami, jsem rád, že si zaměstnanci výrazně polepší”.

Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. vznikla dne 1.10.1992 transformací bývalého Lesního závodu Broumov a jeho následnou privatizací. Je to společnost s dlouholetou tradici podnikání v lesnických činnostech. V současné době se zabývá především obchodem se surovým dřívím v České a Polské republice, jeho zpracováním do obchodních sortimentů a kompletním zajištěním logistiky.

Po celou dobu u této společnosti působí i Odborová organizace, která klade důraz především na vzájemnou komunikaci a realistický přístup při jednáních se zaměstnavatelem.
(SNO)

 

POBYTOVÝ ZÁJEZD DO PAKOŠTANE VYPRODÁN!

.

893B64FA 4423 44E2 A0BB 29D57FAEC5A2Oproti předchozím letům, jsme pro letošní rok, ve spolupráci s Cestovní kanceláří WES změnili destinaci i termíny pro letní pobytové zájezdy na Jadran. Poprvé tak navštívíme malé a příjemné letovisko Pakoštane, ležící jihovýchodně od Biogradu na Moru.

Jak se ukázalo, tato volba byla dobrá, protože již máme celou sjednanou kapacitu naplněnou. Nyní již tedy není možné se přihlašovat. Všem děkujeme za důvěru a zájem!

Jsme rádi, že i letos můžeme našim členům a jejich rodinám zajistit příjemnou dovolenou v klidné a nepřelidněné části Jardanu. K tomu jsme pro ně připravili i množství atraktivních výletů a aktivit. Takže v červenci HURÁ K MOŘI!
(SNO)

 

 

 

DOBRÁ ZPRÁVA Z PROSTĚJOVSKA

.

6CC2EB8F 6EE0 4164 B28E 8587B27A930CPo jednání odborů s představenstvem akciové společnosti Javořice ve Ptení, se všem zaměstnancům zvýšily zpětně od začátku roku tarify o 10%!

Javořice, a.s. je významný zaměstnavatel na Prostějovsku a Konicku. Zaměstnává na 180 zaměstnanců a leží v jihozápadní části Olomouckého kraje. Firma se zabývá zpracováním smrkové kulatiny a výrobou suchého i mokrého řeziva. Pila byla postavena v roce 1984 a pod hlavičkou Javořice, a.s. funguje od roku 1998. Od roku 1999 zde nepřetržitě působí i odborová organizace.

Pila Pteni logo 1Dobré vztahy mezi zaměstnavatelem a odboráři odráží i letošní dohoda o růstu tarifů o 10%. Jak doplňuje členka Výboru Odborové organizace PILA Ptení, Dana Greplová: “Vztahy se zaměstnavatelem jsou dlouhodobě velmi dobré a korektní. Víme, že kdykoliv za ním můžeme přijít s jakýmkoliv problémem či podnětem,” a dodává “důkazem je i fakt, že růst mezd obvykle vůbec neřešíme v Kolektivní smlouvě, ale vždy jde o vzájemnou dohodu na základě vyhodnocení aktuální situace.”

Předseda odborové organizace Jaroslav R. Juryšek dále uvádí: “Jsem moc rád, že i přes současné obrovské investice do modernizace celé výrobní technologie pily, jsme rychle našli shodu a došlo k takové významné úpravě mezd všech zaměstnanců.”

Naposledy byly mzdové tarify všm zaměstnancům výrazně zvýšeny od ledna 2019 o 10%. Průměrná mzda u dělnických profesí se v této společnosti v roce 2019 pohybovala na úrovni 37.700Kč měsíčně.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz