PŘIPRAVUJE SE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

.

OIP 1Nutnost novelizovat Zákoník práce je na stole již přes tři roky. Změny měly začít platit do začátku loňského srpna. Implementovat se do Zákoníku práce měly dvě směrnice EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Návrh novely tak má upravit podmínky práce na dohodu, nárok rodičů na částečné úvazky či práci na dálku.

Současnou novelu připravilo ministerstvo práce a o parametrech této novely proběhl dialog na půdorysu tripartity, kdy byla na konci ledna podepsána Dohoda o připravované novele zákoníku práce. Tuto Dohodu společně podepsali ministr práce Marian Jurečka a zástupci odborů a zaměstnavatelů. Zavázali se v ní, že žádná ze stran se už nebude snažit navrhovanou podobu pracovního kodexu při projednávání v Parlamentu měnit. Předpoklad vstupu novely v platnost je od 1.1.2024.

Změny v home office
Vykonávat práci z domova bude nově možné pouze na základě písemné dohody. Novela zároveň zavádí i povinnost případně písemně tuto dohodu vypovědět. Ovšem s patnáctidenní výpovědní dobou, pokud se strany nedohodnou na odlišné délce výpovědní doby.

Zároveň novela zákoníku jasně stanovuje, že zaměstnavatel je povinný hradit náklady spojené s výkonem práce na dálku, přičemž náhrady těchto nákladů nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Novela tak dává na výběr buď rozpočítávat průměrné náklady na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla či vodné a stočné za každou započatou hodinu, nebo nabízí možnost využít paušálně stanovené náklady za každou započatou hodinu práce. Výši bude stanovovat ministerstvo vyhláškou a v návrhu zákona se do začátku počítá s 2,80 koruny za započatou hodinu.

Změny u tzv. dohodářů (DPP, DPČ)
Zaměstnavatelé budou muset práci rozvrhnout alespoň tři dny předem. Dohodářům bude náležet volno například za vyšetření u lékaře, na svatbě nebo v případě darování krve.

Nově budou dohodáři mít i právo na dovolenou za podobných podmínek jako zaměstnanci, tedy podle počtu odpracovaných hodin. Zaměstnavatelé také budou muset nově písemně zdůvodnit, proč nechtějí dohodáře zaměstnat, pokud o to pracovník projeví zájem.

Tisková zpráva MPSV
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz