KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V PLNÉM PROUDU

.

DoFKGKaždoročně v tomto podzimním čase většina odborových organizací intenzivně jedná anebo finuší kolektivní vyjednávání, pakliže již nebylo ukončeno a Kolektivní smlouva není se zaměstnavatelem podepsána.

Procesně vyjednávání probíhají dle tradičních scénářů, které se opakují každým rokem. Letošní vyjednávání je ale přece jen v něčem jiné. A to v oblasti mezd, která je stěžejní součástí každé Kolektivní smlouvy.

Letos jsme svědky bezprecedentnímu růstu inflace a cen energií, což se mimořádně špatně promítá do hospodaření rodin zaměstnanců, ale rovněž i zaměstnavatelů.
Vidíme zde jistou dvojakost při jednáních, kdy zaměstnavatelé na jednu stranu nechtějí riskovat odliv svých zaměstnanců v případě, že by mzdy drželi na současné úrovni a na druhou stranu projevují velkou obavu z nadcházejího roku, který se mnohým jeví až katastroficky.

Z průběžných informací které náš svaz má k dispozici o průběhu vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů vidíme ovšem snahu nalézt vzájemnou dohodu především v oblasti mezd. Proto mzdy porostou de facto všude, a to nejčastěji v intervalu 6-12%.

Co je ale doslova alarmující, je zvětšující se hrozba takového propadu ekonomiky a růstu energií, kdy zaměstnavatelé začnou své provozy zavírat a ve velkém propouštět. Nejde o žádné virtuální obavy, ale o reálné scénáře. Při kolektivních vyjednáváních padají i takovéto informace i upozornění na možné hrozby, především v prvním čtvrtletí příštího roku.

Všem vyjednavačům v rámci kolektivního vyjednávání přejeme pevnou vůli, dobrý úsudek, chladnou hlavu a racionální přístup a doufejme, že současná vláda začne konečně jednat, a přijme taková opatření, aby nedošlo k sociální katastrofě, jejíž součástí by byly i nekonečné zástupy nezaměstnaných před Úřadem práce.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz