MINIMÁLNÍ DŮSTOJNÁ MZDA: TÉMĚŘ POLOVINA PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ V ČR STÁLE NENÍ DOSTATEČNĚ ZAPLACENA

.

2022 04 28Výše Minimální důstojné mzdy (MDM) pro Českou republiku za rok 2021 činila 31.146 korun hrubého, pro Prahu pak 36.717 korun hrubého. Aktuální data o důstojném odměňování dnes představili členové Platformy pro Minimální důstojnou mzdu do níž je zapojen i náš Svaz Nové odbory.

Pro rok 2022 zároveň vzhledem k rapidně rostoucí inflaci, rostoucím cenám energií i pokračující válce na Ukrajině očekávají výrazné zvýšení částky potřebné pro zajištění důstojného života, a tím i další zvýšení počtu lidí, kteří na ni nedosáhnou.

Odborníci a odbornice z Platformy pro Minimální důstojnou mzdu tímto navazují na data zveřejněná pro rok 2019 a 2020. Minimální důstojnou mzdu každoročně zpracovávají jako nástroj, který má umožnit konkrétní uchopení veřejné debaty o nízkých mzdách a platech v České republice. Vychází ze zahraničního konceptu “living wage” a její výše odráží náklady potřebné pro pokrytí běžných výdajů.

Zástupci platformy opakovaně upozorňují na to, že dlouhodobě nízké mzdy se citelně odráží na kvalitě života lidí. Ti, kteří nejsou dostatečně zaplaceni, mnohem častěji upadají do dluhových pastí, musí mnohdy pracovat na úkor volného času, potýkají se častěji se zdravotními problémy a mnohem hůře čelí rychle rostoucím cenám bydlení či energií.

Do výpočtů pro rok 2021 se větší měrou nepromítly události, které se odehrály až v druhé polovině roku a na jeho konci — jde o rostoucí inflaci a rostoucí ceny energií a krach některých dodavatelů energií. Vzhledem k dalšímu nárůstu cen energií a dalšího zboží běžné spotřeby tak autoři výzkumu mimořádně provedli již nyní předběžný odhad částek MDM i pro letošní rok — při započtení inflace za první čtvrtletí roku 2022 by nyní dosahovaly téměř 34 tisíc korun pro ČR a 40 tisíc korun pro Prahu.

Při dnes odhadovaném vývoji inflace pro celý rok 2022 by výše Minimální důstojné mzdy za rok 2022 pro ČR činila dokonce 34 977 korun a pro Prahu 41 233 korun. Vysoký podíl lidí s příjmy pod důstojnou mzdou ukazuje, jak velký segment společnosti je ohrožený aktuálním růstem cen.

Minimální důstojná mzda (MDM) je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard. Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností. Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se
plnohodnotným členem společnosti.

Koncept minimální důstojné mzdy vznikl jako příspěvek do debaty o negativních dopadech nízkých mezd v České republice a o stále palčivějším fenoménu tzv. pracující chudoby, kdy lidé jen obtížně pokrývají náklady domácnosti, a to i přesto, že jsou normálně zaměstnaní. Do debaty o mzdách tím vnáší pohled zaměstnaných a jejich životních podmínek, který v ní dosud citelně chybí.

Více o MDM a Platformě pro Minimální důstojnou mzdu na www.dustojnamzda.cz 

Celá tisková zpráva ZDE
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz