ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI ZMĚNĚ ČASU

.

sonja langford eIkbSc3SDtI unsplashV posledních dnech se opět objevily otázky, jak správně odměňovat zaměstnance, kteří v důsledku změny času odpracují o jednu hodinu méně.

Přímo v platném Nařízení vlády č. 348/2021 Sb. o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 se v § 4 uvádí:

Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu:
(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2022 až 2026 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.
(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2022 až 2026 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.

Z tohoto ustanovení lze vyčíst to, že zaměstnanec, který odpracuje při přechodu na letní čas místo 40 hodin pouze 39 hodin splnil stanovenou týdenní pracovní dobu. Naopak u zaměstnance, který při ukončení letního času odpracoval místo 40 hodin 41 hodin, je týdenní pracovní doba splněna odpracováním těchto 41 hodin a tato hodina navíc není přesčasovou prací.

Co se týče odměňování, tak by měl být postup zaměstnavatelů následující:

  • u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou, obdrží plnou měsíční mzdu jak při odpracování jedné hodiny navíc, tak při odpracování o jednu hodinu méně,
  • u zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou, by měl každý zaměstnanec obdržet mzdu za skutečně odpracované hodiny, tedy + - 1 hodina,
  • stejně by se postupovalo u složek mzdy poskytovaných za hodinu, tj. u příplatku za práci v noci, případně za práci v sobotu a neděli.

Tzn., že zaměstnanec, odměňovaný hodinovou mzdou, který při přechodu z letního času na čas středoevropský odpracoval místo plánovaných 12 hodin 13 hodin, obdrží mzdu za 13 hodin. Vzhledem k tomu, že v noční době (22,00 až 6,00) odpracoval díky posunu času 9 hodin, obdržel by příplatek za práci v noci za 9 hodin. Stejný postup by se u něho uplatnil v případě přechodu na letní čas, kdy by obdržel mzdu pouze za 11 odpracovaných hodin.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz