RESPIRÁTORY DNEŠNÍM DNEM KONČÍ!

.

9B6A455A BADE 4101 A5FD 6DE254443456Dnešním dnem skončila povinnost používat ochranu dýchacích cest všude, kromě veřejné dopravy a zdravotnických zařízení. Tam by tato povinnost měla rovněž brzy skončit, předpokládá se že nejpozději do Velikonoc.

Konec povinných respirátorů se tak týká i zaměstnanců. I přes tato vítaná a očekávaná uvolnění se ale objevují informace, že někteří zaměstnavatelé, z preventivních důvodů chtějí pokračovat v zavedené praxi a povinnosti. Tedy, že hodlají nařídit svým zaměstnancům používat ochranu nosu a úst i po 14.březnu.

Zaměstnavatel ovšem nemůže jen tak nařídit zaměstnancům nošení roušek nebo podobné ochrany pro případ rizika nákazy virem. Může však takovou povinnost na konkrétním pracovišti zavést, pokud si to podle něj vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Nicméně toto rozhodnutí je vždy podmíněno vypracováním příslušné dokumentace na základě vyhodnocení rizik a dle konkrétních podmínek na pracovišti – včetně systému, jak roušky skladovat, jak s nimi zacházet, kam je vyhazovat. Bezpečnostní opatření pak musí projednat i se zástupci zaměstnanců, tedy s odbory.

Platí také, že jakékoliv osobní ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel stejně jako i další OOP zaměstnancům přímo zajistit a to bezplatně. Důležité jsou rovněž i další ustanovení v legislativě, a to například povinnost zavedení bezpečnostních přestávek při práci s ochranou dýchacího ústrojí. Takovéto bezpečnostní přestávky se započítávají do pracovní doby.

Přejme si, aby již nebylo potřeba zavádět žádná plošná opatření a aby zákeřný vir degradoval na úroveň běžné chřipky.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz