VÝZNAMNÉ ODBOROVÉ VÝROČÍ - 150 LET!

.

D26E8D24 798A 40F4 B6D7 8DA6369C0400Ke dnešnímu dni se vztahuje jedno významné a kulaté výročí. Dnes, 7.dubna si odbory u nás připomínají rok 1870, který bývá považován za vznik odborového hnutí v našich zemích. Slavíme tedy již 150 let odborů v našich zemích.

Tehdy rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě, který dělníkům formálně povoloval sdružovat se k obraně svých zájmů. Za datum vzniku odborů se jeví vhodnější zcela jiné datum. A to 15.listopad 1867, kdy byl v Rakousku přijat říšský zákon č. 134/1867, O právě spolčovacím, díky kterému došlo defacto k povolení spolkové činnosti. Tehdy začaly ve větší míře vznikat dělnické spolky, které nově c.k. úřadům pouze oznamovaly svůj vznik a jejich založení již tudíž nepodléhalo schvalování. Tyto dělnické spolky, se pak mohly po roce 1870 snadněji transformovat do klasických odborových organizací a vyvíjet tak činnosti s cílem a programem pro legální hájení zájmů svých členů, především pak zaměstnanců. Za hlavní oblasti vzniku a působení takovýchto spolků u nás můžeme označit Prahu, Liberec a Brno.

Pokud bychom ale chtěli být ještě důkladnější v bádání po odborové historii na našem území, tak nesmíme opomenout rok 1862. Tehdy totiž v Praze vznikl spolek Typografia, který již nesl znaky a úkoly odborové organizace. Tento spolek již v roce 1863 začal vydávat svůj časopis Veleslavín, a v roce 1865 byl doplněn vzdělávacím spolkem Typografickou besedou, která se následně stala nejdůležitějším střediskem tiskařských dělníků. Tento nejstarší dělnický odborový spolek na našem území přečkal všechna úskalí dlouhých let a existuje do dnešních dnů!

Ať už za datum vzniku odborového působení na území Čech, Moravy a Slezska budeme brát dubnový datum roku 1870, anebo listopadový roku 1867, anebo rok 1865, respektive 1862 je vhodné si uvědomit více než stopadesátiletou historii odborů, které, ať už se to někomu líbí anebo ne výrazně a mnohdy i zásadně ovlivnily celý sociální a politický systém. Právě dělníci, odboráři, stály v roce 1874 u vzniku Sociální demokracie v Rakousku, která se rozšířila i do našich zemí. U nás pak byla v roce 1878 na tajném sjezdu na pražském Břevnově založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, jako politický nástroj pro prosazování dělnických sociálních a socialistických požadavků.

Byli to odboráři, kteří tisícům pracujících ukázali, že když se zaměstnanci spojí do odborů, tak mohou prosadit své požadavky na lepší mzdu, pracovní podmínky a lepší život. Byli to odboráři, kteří vybojovali právní ochranu zaměstnanců, jedenácti a pak osmihodinovou pracovní dobu, zakázali dětskou práci, prosadili omezení těžké práce pro ženy a mladistvé, vybojovali rovněž i placenou dovolenou a podporu v nezaměstnanosti, sociální pojišťovnu zajišťující důchodový systém a mnohé další.
Odbory se staly mohutnou silou, která měnila svět a ukazovala sílu a odhodlání pracujících při mohutných demonstracích či stávkách. Desetitisícové demonstrace za svá práva provázely náš boj jak za monarchie, tak i v období první republiky.

Generální stávky, do kterých se v klíčových okamžicích našich dějin k odborům připojovaly i další skupiny - umělci, živnostníci, agrárníci a malofabrikanti a další. A nejen to, odboráři a odbory se v průběhu II.světové války aktivně zapojili i do protifašistického odboje. To vše je historie odborů.

Statisícové demonstrace posledních desetiletí a pozastavení propadu v odborové organizovanosti a mnohé další signály jasně ukazují, že odbory a celé odborové hnutí mají i dnes, tj.stopadesát let od svého počátku své nezastupitelné místo ve společnosti a jsou významným činitelem, který lidi spojuje a pomáhá jim řešit jejich problémy a prosazovat požadavky a jsou organizací, ve které mají zastání. To je současnost.

Máme být na co hrdí a odkaz odborových otců - zakladatelů, bojovníků i obyčejných dělníků neseme dál.

Publikace - Odbory včera a dnes
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz