PRVNÍ SIGNÁLY PROBLÉMŮ VE FIRMÁCH. CO BUDE SE ZAMĚSTNANCI?

.

IMG 0092První firmy nám hlásí problémy se zajištěním svého chodu a výroby. Průběžně komunikujeme a monitorujeme stav a situaci ve firmách ve kterých působí naše členské organizace, které se po všech vládních nařízením a z nich vyplývajících omezeních začínají potýkat s problémy

Díky současné pandemii, která ovlivňuje náš každodenní život stále více a více, se pomalu začínáme ocitat v pasti blížící se hospodářské krize. Objevují se především narůstající výpadky na straně jednotlivých dodavatelů a odběratelů. Firmy, které se dostatečně předzásobili stejně nemohou na plno vyrábět, z důvodu výpadků u zákazníků. Mnozí zaměstnavatelé proto již nyní plánují razantní omezení výroby. Minimálně o 50% produkce s tím, že tato opatření se budou zavádět v nejbližším týdnech anebo dokonce dnech. Je nasnadě, že takováto opatření časem nemusí stačit a může dojít v řadě podniků k úplnému zastavení výroby, stejně jako se aktuálně děje v automobilovém průmyslu.

Co by zaměstnavatelé poskytli zaměstnancům v takovém případě?
Odborník na pracovní právo JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. k tomu uvádí: “V případě, že jde o zaměstnavatele tzv. podnikatelské sféry, tj. zaměstnavatele, který odměňuje své zaměstnance mzdou, nabízí se v této situaci aplikace překážky v práci podle § 209 zákoníku práce, tj. částečné nezaměstnanosti. U zaměstnavatelů nepodnikatelské (rozpočtové) sféry částečná nezaměstnanost ale být vyhlášena nemůže.

Částečná nezaměstnanost se uplatňuje, v případech, že u zaměstnavatele odbory působí, pouze na základě vzájemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Jestliže u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem. Dohoda s odborovou organizací, případně vnitřní předpis, musí upravit výši náhrady mzdy, která bude zaměstnancům v době částečné nezaměstnanosti poskytována. Přičemž náhrada mzdy musí činit nejméně 60 % průměrného výdělku.”

Jistě je dobrým signálem, že MPSV aktuálně připravilo návrh, který má řešit úhradu mezd zaměstnancům, kteří se ocitnou doma z titulu výše uvedeného zákonného ustanovení. Stát by tak zaměstnavatelům kompenzoval polovinu těchto výdajů na náhradu mzdy a to až po dobu tří měsíců. Nicméně, podle našich odhadů tato kompenzace nebude dostatečná. Vláda by měla přistoupit k celé situaci mnohem zodpovědněji a vyslat naprosto jasný signál, že zaměstnavatelé se nemusí bát a nemusí propouštět své zaměstnance. Kompenzace by rozhodně měla být vyšší, nejméně 60% z vyplacených náhrad. Rovněž i ohraničení kompenzací třemi měsíci považujeme za naivní iluzi. Vezmeme-li v úvahu, že celá epidemie (dle krizového štábu) bude trvat nejméně tři měsíce, tzn. do června, tak je na místě očekávat problémy v dodávkách a odbytu firem v násobně delších horizontech.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz