NABÍDKA PRO ODBOROVÉ ORGANIZACE

.

PhotoScanOdborovým organizacím nabízíme ke koupi tištěný PENĚŽNÍ DENÍK ODBOROVÉ ORGANIZACE v nové aktualizované verzi (na základě připomínek z odborových organizací). Peněžní deník obsahuje vše potřebné pro řádné vedení účetnictví Odborové organizace (vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle zákona č.563/1991 Sb. v platném znění).

Takto ve smylu výše uvedeného zákona účtují " ... účetní jednotky, které jsou právnickými osobami a mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; jedná se o právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání (tzv. nevýdělečné organizace) ... ", tedy odborové organizace. Peněžní deník slouží k záznamům pohybů jak v pokladně, tak i na bankovním účtu organizace, včetně evidence členských příspěvků a dalších příjmů a výdajů.

Náhled stran deníku ZDE a ZDE

 

 

Rozsah:   24 listů
Cena od 1.12.2022:    79,- Kč / ks pro členské Odborové organizace SNO (včetně poštovného)
                                  109,- Kč / ks pro ostatní Odborové organizace a zájemce (včetně poštovného)

Deníky zasíláme poštou. Úhrada je vždy na základě fakturace. Na dobírku nezasíláme! Objednávejte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AKCE - při objednávce 2 a více kusů Peněžního deníku poskytujeme slevu 15% z celkové ceny objednávky!
(SNO)

 

V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 1940Ve středu 16. listopadu se v Hostinném sešlo Předsednictvo svazu na svém XXVII.zasedání. V rámci jednání se Předsednictvo zabývalo činností svazu a přípravou jednání Shromáždění, které se uskuteční v pátek 9. prosince v Olomouci.

Projednalo výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto roku a rovněž i stav a hospodaření se Sociálním fondem svazu.

Hlavním bodem jednání byla příprava rozpočtu svazu pro rok 2023, který bude následně předložen na jednání Shromáždění v prosinci. Návrh rozpočtu byl připraven jako vyrovnaný, a současně aby zohledňoval možnosti a plány činnosti a rozvoje svazu v průběhu roku 2023.

Další jednání Předsednictva se uskuteční v březnu příštího roku.
(SNO)

 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V PLNÉM PROUDU

.

DoFKGKaždoročně v tomto podzimním čase většina odborových organizací intenzivně jedná anebo finuší kolektivní vyjednávání, pakliže již nebylo ukončeno a Kolektivní smlouva není se zaměstnavatelem podepsána.

Procesně vyjednávání probíhají dle tradičních scénářů, které se opakují každým rokem. Letošní vyjednávání je ale přece jen v něčem jiné. A to v oblasti mezd, která je stěžejní součástí každé Kolektivní smlouvy.

Letos jsme svědky bezprecedentnímu růstu inflace a cen energií, což se mimořádně špatně promítá do hospodaření rodin zaměstnanců, ale rovněž i zaměstnavatelů.
Vidíme zde jistou dvojakost při jednáních, kdy zaměstnavatelé na jednu stranu nechtějí riskovat odliv svých zaměstnanců v případě, že by mzdy drželi na současné úrovni a na druhou stranu projevují velkou obavu z nadcházejího roku, který se mnohým jeví až katastroficky.

Z průběžných informací které náš svaz má k dispozici o průběhu vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů vidíme ovšem snahu nalézt vzájemnou dohodu především v oblasti mezd. Proto mzdy porostou de facto všude, a to nejčastěji v intervalu 6-12%.

Co je ale doslova alarmující, je zvětšující se hrozba takového propadu ekonomiky a růstu energií, kdy zaměstnavatelé začnou své provozy zavírat a ve velkém propouštět. Nejde o žádné virtuální obavy, ale o reálné scénáře. Při kolektivních vyjednáváních padají i takovéto informace i upozornění na možné hrozby, především v prvním čtvrtletí příštího roku.

Všem vyjednavačům v rámci kolektivního vyjednávání přejeme pevnou vůli, dobrý úsudek, chladnou hlavu a racionální přístup a doufejme, že současná vláda začne konečně jednat, a přijme taková opatření, aby nedošlo k sociální katastrofě, jejíž součástí by byly i nekonečné zástupy nezaměstnaných před Úřadem práce.
(SNO)

 

NABÍDKA REKREACE 2023

.

FrantikovyI pro blížící se rok 2023 jsme připravili nabídku zvýhodněných pobytů ve vyhlášených lázních. Vypravit se za zdravím a odpočinkem můžete jak do vyhlášených moravských lázní Luhačovice, tak do malých a oblíbených hanáckých lázní Slatinice a nově rovněž i do nádherných Františkových Lázní.

Nabízíme Vám sjednané výhodné rekondiční a pobytové balíčky většinou v rozsahu 7 dnů v několika vyhledávaných lázeňských zařízeních.

Všude garantujeme vysokou úroveň služeb, ubytování a sjednaných balíčků procedur v rámci nabízených rekondičních pobytů. Ceny jsou sjednány na celý rok 2023, s drobnými výjimkami (Vánoce a Silvestr).

Komletní nabídka lázeňských pobytů je v záložce Benefity. Poptávky termínů, volných kapacit a objednávky pobytů ve všech lázeňských zařízeních pak je potřeba provádět prostřednictvím Poptávacího formuláře na stejném odkaze.

Věříme, že z prezentované nabídky si vybere každý. Trávit dovolenou v lázních má totiž řadu výhod, především díky kombinaci, relaxu, odpočinku, aktivit a léčebných procedur.
(SNO)

 

VLÁDA NA KONCI ZÁŘÍ ZMĚNILA PŘEDPIS O MINIMÁLNÍ TEPLOTĚ NA PRACOVIŠTI

.

momoVláda dne 26. září schválila návrh zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví o snížení minimální teploty na pracovištích, kterým se mění aktuální vládní nařízení č. 361/2007 Sb. Tímto nařízením vláda stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci.

Motivem k regulaci je dle důvodové zprávy současná energetická situace, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování zemního plynu. Z toho důvodu je podle Ministerstva zdravotnictví potřeba na energetickou situaci bezprostředně reagovat možnými a dostupnými prostředky tak, aby se co nejvíce minimalizovala spotřeba energií.

Nynější pracovní teplotní podmínky popisuje Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k aktuální situaci za příliš komfortní. Z toho důvodu vypracovalo návrh, o kolik by se mohly teploty snížit. Při vypracovávání návrhu se rovněž přihlíželo k výši teplot na pracovištích v jiných zemích a k dostupným hygienickým poznatkům tak, aby změna teplot neměla negativní vliv na lidský organismus.

Současné hodnotové tabulky, které určují minimální a maximální teplotu při práci, se tak s účinností návrhu mění dle jednotlivých tříd práce. Schválená změna se dotkne profesí zařazených do I. a IIa. třídy. U ostatních tříd zůstávají minimální i maximální teploty stejné.

Třída práce I: Jedná o práci vsedě s minimální tělesnou aktivitou. Spadá sem většina kancelářských prací. Zde se minimální teplota snižila ze 20°C na 18°C.
Třída práce IIa: Jedná se o práci převážně vsedě, která je spojená s lehkou manuální prací rukou. Zde se minimální teplota snížila z 18°C na 16°C.

Změny teplot se dotknou také prostorů, které slouží jako šatny (nově 18°C), umývárny (nově 19°C) a záchody (nově 15°C). Největší změna se dotkne sprchových zařízení, kde klesne teplota z původních 25°C na pouhých 19°C.
(SNO)

 

MINIMÁLNÍ MZDA MUSÍ VZRŮST VÝRAZNĚ!

.

IN9v5V médiích se objevila informace o tom, že ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka bude navrhovat růst minimální mzdy na úroveň 41% průměrné mzdy, což v reálu znamená její zvýšení o cca 350Kč.

V takovém případě by čistý příjem zaměstnance odměňovaného minimální mzdou vzrostl o cca 310Kč na cca 14.730Kč. Pokud si pan ministr práce a sociálních věcí myslí, že takové zvýšení je dostatečné, tak podle našeho přesvědčení tomu tak rozhodně není.

Rostoucí ceny úplně všeho znamenají jedno jediné, že raketově roste počet zaměstnanců, kteří, i když pracují, se ocitají mezi chudými lidmi, kteří nezvládají s takovým příjmem vyjít. Zde hrozí obrovský sociální problém, jehož dosah si nedokážeme představit. Argumentace ministra, že cílem je lidem pomoci, ale současně zabránit tomu, aby, dle jeho slov "desetitisíce a statisíce lidí nepřišlo o práci", tak jde o zcestnou obavu.

Žádné zvýšení minimální mzdy kdykoliv v minulosti neznamenalo žádné masivní propouštění. Dle všech relevantních studií, v důsledku zvýšení minimální mzdy firmy nekrachovaly, ani nebyly donuceny k hromadnému propouštění. Souhlasíme pouze s tím, že skokové zvýšení minimální mzdy o několik tisíc korun (na hodnotu cca 50% průměrné mzdy, t.j. cca 19.500Kč), by mohlo znamenat pro mnohé zaměstnavatele problém a jisté riziko.

Náš svaz již na začátku června t.r. vyzval ministra Jurečku a předsedu vlády Fialu, aby se od 1.července zvýšila minimální mzda alespoň o 800Kč a následně potom od 1.ledna 2023 o dalších alespoň 1.000Kč. Tím by se růst rozložil a současně by se pomohlo lidem, rozhodně více, než plané sliby. Odpověď z ministerstva nás opět přesvědčila, že od této vlády, se zjevně žádné pomoci zaměstnanci a ohrožené skupiny nedočkají.

Byli jsme totiž upozorněni, že musí přihlížet ke zvyšujícím se nákladům zaměstnavatelů a nepřidávat jim tak další náklady. Bohužel, nikdo z ministerstva, které má v názvu a obsahu své činnosti "sociální věci" nepochopil, že právě boj za pracující a sociální skupiny obyvatel je jejich úkol. Ne boj za zaměstnavatele. Ano, stát se na zaměstnavatele také vykašlal, ale chudobou a existenčními problémy nejsou ohroženi manažeři firem, ale řadoví zaměstnanci.

Stát musí tedy konečně účinně pomoci i zaměstnavatelům, ale současně urychleně výrazně zvýšit minimální mzdu tak, aby příjem zaměstnanců za jejich práci jim dokázal pokrýt rostoucí náklady a ochránil je tak před pádem do chudoby.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz