• slider 10

  • slider 6
  • slider 7
  • slider 8
  • slider 11
  • slider 12
  • slider 21
  • slider22

Svaz Nové odbory

 

Nove odboryje samostatným, dobrovolným, otevřeným a nezávislým svazem, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických, environmentálních, kulturních a právních zájmů a jistot. Je moderním subjektem, který plně reflektuje problémy a požadavky doby.

Znaky chaosu, který zmítá současnou společností, se projevují v odstředivých i dostředivých silách procesu globalizace. Pozitivem současné situace je, že nabízí možnost do značné míry ovlivnit budoucí dění. Nebezpečným znakem však zůstává, že toto dění může být pozitivní, ale také negativní. Proto je nutné reagovat na nastalou situaci institucionálně a usilovat o vybudování postavení usměrňovatele dění, přičemž je nutno mít na zřeteli vazby mezi národním, nadnárodním a globálním.

Nové odbory se hodlají takovýmto účastníkem dění stát. Jejich prioritou je boj o rehabilitaci pracovní síly a důstojného postavení pracujícího člověka bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, věk, kulturní a náboženské vyznání a orientaci, a to vše v podmínkách, kdy člověk přestává být dominantním nositelem pracovní síly. Mohutný rozvoj vědy, techniky a nových technologií začíná potlačovat některé lidské výkony. Je to trend nevyhnutelný, nicméně o to důrazněji je nutno žádat, aby faktor lidské práce nebyl zlehčován, naopak, aby nalezl adekvátní a spravedlivé ohodnocení.

Svaz Nové odbory je otevřeným a transparentním subjektem budovaným zdola, který ctí zásady demokracie a rovnosti. Neomezuje svou činnost pouze na tradiční odborářská témata, ale má ambici stát se významným hybatelem společenského hnutí. Proto reflektuje také témata environmentální, celospolečenská a politická. Jeho členové jsou přesvědčeni, že pouze synergií všech témat, která ovlivňují život člověka a správným řešením problémů, které před nás současná doba staví, je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.

Svaz Nové odbory zaměřuje svou pozornost rovněž na ty skupiny trhu práce, které dosud nebyly odborově chráněny, nebo jen v malé míře. Svaz je, prostřednictvím své Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory, otevřen všem sociálním skupinám dotčeným nebo ohroženým změnami trhu práce.

Členem Nových odborů se může stát každý z vás. Pojďte spolu s námi budovat hustou síť aktivních občanů, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost naší země. Svaz Nové odbory je připraven bojovat za právo žít ve spravedlivé, rovné a solidární společnosti.

 

 

 "Partnerství - Přátelství - Solidarita"

  

 

 

 

u

Členské organizace

více

l

Benefity pro členy

více

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email

POSLAT

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz

Mapa